Mô tả công việc:

 • Phân tích thị trường
  • Báo cáo bình luận thị trường ngày/ tuần/ tháng như: Thống kê thông tin giao dịch và bình luận thị trường; Tổng hợp, phân tích tin trong nước và quốc tế, Phân tích ngành; Phân tích cổ phiếu khuyến nghị; Phân tích các chuyên đề đặc biệt,...
  • Media: Tham gia các buổi hội thảo do công ty tổ chức với tư cách diễn giả khi được cấp trên yêu cầu hoặc hỗ trợ chuẩn bị nội dung.
 • Báo cáo Phân tích
  • Báo cáo công ty & ngành.
  • Quan sát hàng ngày một hoặc nhiều nhóm ngành được giao và viết các báo cáo sau trong phạm vi ngành phụ trách: Báo cáo ngành, Báo cáo công ty; Ghi chú các chuyến tiếp xúc doanh nghiệp; Báo cáo cập nhật khác,...
  • Báo cáo vĩ mô & chiến lược thị trường: Thu thập dữ liệu; Thực hiện các báo cáo vĩ mô cập nhật theo tháng/quý/năm; Thực hiện dự báo các chỉ số vĩ mô; Thực hiện báo cáo dự báo thị trường chứng khoán và chiến lược đầu tư;...
  • Báo cáo phân tích nội bộ: Báo cáo ngành cập nhật theo quý cho Tập đoàn bao gồm: ngành bất động sản, chứng khoán, quỹ đầu tư, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, truyền thông; Báo cáo công ty ngắn cho Tự doanh, Hội đồng Quản lý Rủi ro để ra quyết định đầu tư, cho vay margin; Xếp hạng tín nhiệm công ty niêm yết hằng quý; Xếp hạng tín nhiệm công ty niêm yết hằng quý; Báo cáo đặc biệt (theo yêu cầu);...
 • Hỗ trợ hoạt động công ty
  • Hỗ trợ các khối/ phòng ban khác cập nhật số liệu/ phân tích
  • Tham gia Chương trình đào tạo nhân viên môi giới mới với các nội dung chuyên môn được yêu cầu.
  • Tham gia/ chuẩn bị cho việc đào tạo nội bộ khi cần để đáp ứng những yêu cầu cao hơn/ yêu cầu mới của việc phân tích

Yêu cầu công việc: 

 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành tài chính/ ngân hàng/ kinh tế
 • Có hiểu biết về thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Có tinh thần trách nhiệm và trung thực.
 • Kỹ năng phân tích và tư duy phản biện tốt.
 • Có khả năng viết báo cáo bằng tiếng Việt, Anh.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
 • Kỹ năng quản lý.
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính hoặc lĩnh vực có liên quan.