Chi tiết quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm CHPG2303 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm CHPG2303 xem TẠI ĐÂY