Nghiên cứu và Phân tích

Trung tâm phân tích
Nhận định thị trường
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
Giá% Thay đổiGiá trị (tỷ VNĐ)KL (x1000)NN Mua (tỷ VNĐ)NN Bán (tỷ VNĐ)NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
VND189504.7%792.6143027.6000
GEX191006.7%685.6336814.1000
NVL146002.82%444.4730828.4000
DIG209000.48%597.4629069.5000
SHB12150-0.41%298.5624689.5000
GIÁ TRỊ GIAO DỊCH
Giá% Thay đổiGiá trị (tỷ VNĐ)KL (x1000)NN Mua (tỷ VNĐ)NN Bán (tỷ VNĐ)NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
VND189504.7%792.6143027.6000
GEX191006.7%685.6336814.1000
DIG209000.48%597.4629069.5000
DGC631006.95%566.619222.3000
SSI252503.91%566.2822956.5000
TĂNG GIÁ (%)
Giá% Thay đổiGiá trị (tỷ VNĐ)KL (x1000)NN Mua (tỷ VNĐ)NN Bán (tỷ VNĐ)NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
VPW890039.06%0.044.7000
DPS70016.67%1.982821.77000
HLA70016.67%0.5709.88000
PPI70016.67%0.17246.28000
B8270016.67%0.1138.36000
GIẢM GIÁ (%)
Giá% Thay đổiGiá trị (tỷ VNĐ)KL (x1000)NN Mua (tỷ VNĐ)NN Bán (tỷ VNĐ)NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
EFI1700-15%0.1260.1000
S123400-15%0.011.4000
PTT9700-14.91%0.010.95000
XPH6300-14.86%0.0811.7000
HPM14500-14.71%00.25000
NN MUA RÒNG (GIÁ TRỊ)
Giá% Thay đổiGiá trị (tỷ VNĐ)KL (x1000)NN Mua (tỷ VNĐ)NN Bán (tỷ VNĐ)NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
EFI1700-15%0.1260.1000
S123400-15%0.011.4000
PTT9700-14.91%0.010.95000
XPH6300-14.86%0.0811.7000
HPM14500-14.71%00.25000
NN BÁN RÒNG (GIÁ TRỊ)
Giá% Thay đổiGiá trị (tỷ VNĐ)KL (x1000)NN Mua (tỷ VNĐ)NN Bán (tỷ VNĐ)NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
EFI1700-15%0.1260.1000
S123400-15%0.011.4000
PTT9700-14.91%0.010.95000
XPH6300-14.86%0.0811.7000
HPM14500-14.71%00.25000

Nhận định & báo cáo

Banner PHS
Logo PHS

Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

+84 28 5411 88 55
support@phs.vn
Kết nối với chúng tôi:

Đăng ký nhận tin

Tải app PHS-Mobile Trading

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú HưngCông ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng