Chứng quyền có bảo đảm là loại chứng khoán có tài sản bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành với nhiều lợi ích vượt trội so với các sản phẩm khác

Chứng quyền PHS

Thông tin chứng quyền PHS sẽ gồm các sản phẩm chứng quyền đang niêm yết do PHS phát hành và các sản phẩm sắp phát hành

Hướng dẫn giao dịch

Giao dịch chứng quyền lần đầu trên thị trường sơ cấp hay giao dịch trên thị trường thứ cấp đều được PHS giới thiệu rõ ràng. 

Bảng tính chứng quyền

Công cụ này sẽ hỗ trợ một phần cho quá trình tính toán lãi lỗ của nhà đầu tư trở nên dễ hình dung hơn. 

Tin tức và khuyến mại 

Cập nhật các chương trình ưu đãi của chứng quyền và các tin tức thị trường đáng tin cậy.