Từ ngày 18/01/2023 chứng khoán Phú Hưng chính thức phát hành ra thị trường sản phẩm Chứng quyền có đảm bảo với mục tiêu đa dạng hóa danh mục các sản phẩm dịch vụ và mang tới cho khách hàng nhiều sự lựa chọn để tối ưu hóa hoạt động đầu tư. Chứng quyền có bảo đảm (CW) là chứng khoán do công ty chứng khoán phát hành, được niêm yết trên sàn chứng khoán, có mã giao dịch riêng và có hoạt động giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở. Thời hạn của CW tính từ ngày chào bán đến ngày đáo hạn tối thiểu là 03 tháng và tối đa là 02 năm.

CW luôn gắn với 1 mã chứng khoán cơ sở và có 1 tỷ lệ chuyển đổi để làm căn cứ tham chiếu khi thực hiện quyền. Các chứng khoán cơ sở này thường thuộc rổ VN30.

CW News