Mục tiêu của Chứng khoán Phú Hưng là đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. Chính vì thế Trái phiếu là sản phẩm quan trọng đang trong quá trình phát triển của chúng tôi và sẽ sớm giới thiệu đến Quý nhà đầu tư trong thời gian tới.