Với hệ thống phần mềm giao dịch hiện đại, nhanh chóng, an toàn và bảo mật, đội ngũ nhân viên môi giới chuyên nghiệp, được đào tạo và trang bị kiến thức chuyên sâu cùng đạo đức nghề nghiệp tốt, dịch vụ Môi giới chứng khoán tại PHS sẽ mang lại cho Quý khách hàng nhiều thành công trong các giao dịch mua/bán chứng khoán.

Các dịch vụ môi giới và giao dịch chứng khoán bao gồm:

  1. Mở tài khoản cá nhân / tổ chức trong nước
  2. Mở tài khoản cá nhân / tổ chức nước ngoài
  3. Đa dạng các phương thức giao dịch chứng khoán:
  • Giao dịch tại sàn.
  • Giao dịch qua Internet (E-Stock).
  •  Giao dịch qua điện thoại (T-Stock).
  • Tra cứu giao dịch qua Mobile (M-Stock).