Nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng một cách nhanh chóng, chứng khoán Phú Hưng cung cấp dịch vụ “Ứng trước tiền bán chứng khoán”, khách hàng sẽ trả cho Phú Hưng (PHS) một khoản phí khi sử dụng dịch vụ.

 

Có hai hình thức “Ứng trước tiền bán chứng khoán”:

1. Ứng tiền tại Chi Nhánh/Phòng Giao Dịch của PHS

Khách hàng đến Chi Nhánh/Phòng Giao Dịch của PHS và yêu cầu nhân viên giao dịch thực hiện ứng trước cho khách hàng.

-  Khách hàng ký tên vào mẫu giấy “Yêu cầu chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán”.

2. Ứng tiền trực tuyến:

Khách hàng được sử dụng: đã ký phụ lục sử dụng giao dịch qua PHS-WEB TRADING và đã chọn sử dụng dịch vụ ứng tiền trực tuyến hoặc ký vào mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ.

-  Cách thức thực hiện ứng tiền trực tuyến: vui lòng xem thêm tại www.phs.vn mục “Hỗ trợ” => “Dịch vụ trực tuyến” => Web Trading, Home Trading hoặc Mobile Trading

3. Lãi suất ứng trước: 11.5%-13.5%/năm*

* Năm được tính trên cơ sở 360 ngày     

4. Thời gian sử dụng dịch vụ: từ 08h00 đến 16h00 (từ Thứ 2 đến Thứ 6)