Lãi suất tiền gửi tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng là lãi suất tiền gửi không kỳ hạn được tính như sau:

Đối tượng khách hàng Lãi suất
Đối với khách hàng trong nước 0,1%/năm*
Đối với khách hàng nước ngoài 0%/năm*

* Năm được tính trên cơ sở 360 ngày