1/ Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) bao gồm:

a. Cá nhân nước ngoài: là người không mang quốc tịch Việt Nam, cư trú tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam.

b. Tổ chức nước ngoài: thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài và bao gồm cả chi nhánh hoạt động tại Việt Nam hay thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có 100% vốn góp nước ngoài và các chi nhánh của tổ chức này; Quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ mà bên nước ngoài được quyền sở hữu trên 49% vốn điều lệ theo quy định tại điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán.

2/ NĐTNN cần đăng ký mã số giao dịch với trung tâm lưu ký để thực hiện giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. 

NĐTNN cần mang theo các giấy tờ sau đến chi nhánh/ Phòng giao dịch của PHS làm thủ tục đăng ký mã số giao dịch như sau:

a. Cá nhân:

b. Tổ chức: 

Stt Chứng từ cung cấp Loại hình doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Ghi chú 
    Quỹ đầu tư chứng khoán Quỹ đầu cơ  Tổ chức không thuộc loại hình quỹ  
1 Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp x x   Bản sao hợp lệ
2 Điều lệ quỹ; hoặc bản thỏa thuận góp vốn; hoặc tài liệu khác giải thích chi tiết về chiến lược đầu tư của quỹ; hoặc nộp một trong các tài liệu sau đây để thay thế tài liệu nêu trên: Tài liệu trích lục từ trang thông tin điện tử (website) của cơ quan quản lý có thẩm quyền ở nước ngoài Điều lệ quỹ, bản cáo bạch; hoặc hợp đồng tín thác hoặc biên bản thỏa thuận góp vốn hoặc giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế của quốc gia nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;   x   Bản sao hợp lệ 
3 Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức và chi nhánh tại Việt Nam /Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế của quốc gia nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương     x Bản sao hợp lệ 
4 Hộ chiếu của các cá nhân như chủ tài khoản, người đại diện theo pháp luật hoặc đối với tổ chức là những các nhân có thẩm quyền theo pháp luật x x x Bản sao hợp lệ còn hiệu lực 

Để biết chi tiết vui lòng tải file: Hướng dẫn NĐT nước ngoài mở tài khoản

Biểu mẫu: Giấy đăng ký mã số giao dịch cho NĐT tổ chức.

Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài có đại diện giao dịch vui lòng cung cấp thêm:

Ghi chú: Hồ sơ nộp xin mã số giao dịch sẽ lập thành hai (02) bộ, một bộ gốc và một bộ sao. Mỗi bộ gồm hai (02) bản,  một (01) bản bằng tiếng Việt và một (01) bản bằng tiếng nguyên xứ.

 • Văn bản chỉ định đại diện giao dịch (xem phụ lục 13)
 • Phiếu Thông tin về đại diện giao dịch (xem phụ lục 14)
 • Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện giao dịch;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán.
 • Tất cả các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng việt bởi thành viên lưu ký, hoặc bởi các tổ chức dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài. Trường hợp thành viên lưu ký dịch, phải kèm theo xác nhận bằng văn bản của thành viên lưu ký về tính chính xác và trung thực của bản dịch.
 • Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được công chứng, chứng thực trong thời hạn không quá chín (09) tháng tính tới ngày nộp hồ sơ cho VSD.
 • Tài liệu do nhà đầu tư nước ngoài tự lập thì chỉ cần công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật của nước ngoài;
 • Trừ các tài liệu trích lục từ trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước ngoài, các giấy tờ khác do cơ quan quản lý có thẩm quyền ở nước nguyên xứ cấp phải được công chứng, chứng thực theo pháp luật nước ngoài và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật liên quan của Việt Nam;
 • Bản sao hợp lệ hộ chiếu được công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam nếu NĐT đang sống tại Việt Nam. Trong trường hợp NĐT sống ở nước ngoài, hộ chiếu phải được công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền và lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại.

Thời gian xử lý hồ sở cấp mã số giao dịch tại trung tâm lưu ký:

 • Cá nhân: 03 ngày làm việc nếu đầy đủ hồ sơ
 • Tổ chức: 05 ngày làm việc nếu đầy đủ hồ sơ
 • Sau khi Trung tâm lưu ký (VSD) đã chấp thuận hồ sơ đăng ký mã số giao dịch của khách hàng. PHS sẽ tiến hành mở tài khoản cho NĐTNN

Biểu mẫu: Hợp đồng Mở tài khoản cá nhân.

Biểu mẫu: Hợp đồng Mở tài khoản tổ chức.