Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng trước khi sử dụng website và các sản phẩm, dịch vụ, thông tin được cung cấp trên website của công ty Chứng khoán Phú Hưng. Một khi đã đọc các điều khoản này là quý khách hàng đã mặc định chấp nhận nó này vô điều kiện.

1. Quy định bản quyền

  • Phú Hưng nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng trái phép thương hiệu “Phú Hưng” hay biểu tượng (logo) mà Phú Hưng đã đăng ký cũng như bất kì hình thức lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào có trên website này và các quy định về tính bảo mật của nó.
  • Quý khách có thể download các file hay các thông tin mà PHS cho phép tải về để sử dụng cho mục đích cá nhân nhưng phải đảm bảo giữ nguyên tác quyền hoặc phải được chú thích rõ ràng.
  • Tất cả các thông tin, sản phẩm, hình ảnh, hiện diện trên trang web của PHS không được tái phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của PHS.

2. Quy định về việc truy cập

  • Hầu hết các thông tin và tính năng trên website này cho phép tự do sử dụng mà không cần phải đăng nhập.
  • Trong các trường hợp việc truy cập một số phần của website này yêu cầu thông tin định danh (username hoặc số tài khoản) và mật khẩu (password), người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình.
  • Quý khách có quyền sửa đổi thông tin thành viên của mình và các lựa chọn ưu tiên vào bất kỳ lúc nào, trong đó bao gồm cả việc quý khách có muốn chúng tôi liên lạc với quý khách về dịch vụ gia tăng và thông tin đặc biệt hay không.
  • Quý khách có quyền tạm ngừng sử dụng website và các dịch vụ thông tin cung cấp trên website PHS vào bất cứ lúc nào.

3. Từ chối đảm bảo

  • Các thông tin được đăng tải trên website này chỉ dành cho các mục đích tham khảo. PHS sẽ nổ lực hết sức trong phạm vi của mình để cung cấp các thông tin chính xác và đáng tin cậy cho khách hàng nhưng không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện hoặc tính chính xác tuyệt đối của chúng.
  • Khách hàng phải chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình. Các nội dung bình luận, phân tích, nhận định về tài chính, thị trường tài chính và các khuyến nghị do PHS cung cấp cũng chỉ mang tính tham khảo. PHS không chịu trách nhiệm cho bất kì tổn thất nào gây ra do các quyết định đầu tư của khách hàng.
  • Các tính năng, thông tin trên website sẽ thường xuyên bổ sung, thay đổi, cải tiến mà không cần báo trước cũng như website sẽ được bảo dưỡng và nâng cấp định kì. Phú Hưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại của khách hàng về thiệt hại, bất tiện nào mang lại do việc sử dụng website này do việc không thể truy cập vào hay do thông tin chậm trễ, gián đoạn.