Cập nhật nhanh chóng các ưu đãi sản phẩm, chương trình khuyến mại từ phía PHS dành cho các nhà đầu tư.

Với mục đích hỗ trợ nhà đầu tư có cơ hội gia tăng tài sản và tiếp cận nhanh chóng với thị trường, các chương trình khuyến mại tại PHS sẽ liên tục được cập nhật và thông báo đến nhà đầu tư.