CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU

(HAY CHÍNH SÁCH BẢO MẬT)

I. GIỚI THIỆU

1.   Chào mừng bạn đến với hệ thống giao dịch chứng khoán (bao gồm website https://www.phs.vn và ứng dụng di động PHS-mobile) được vận hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (sau đây gọi là, "PHS", "chúng tôi", hay "của chúng tôi"). PHS nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với hệ thống giao dịch chứng khoán của PHS (gọi chung là “Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS”) và các dịch vụ chúng tôi cung cấp trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS (gọi chung là “Dịch Vụ”). Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp.

2.   Chính Sách Bảo Mật này thiết lập để giúp bạn biết được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và nhận được trong quá trình cung cấp các Dịch Vụ hoặc cấp quyền truy cập vào Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS cho bạn, người dùng của chúng tôi, cho dù bạn đang sử dụng Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS của chúng tôi với tư cách nào (là người ghé thăm hay là người đã giao kết hợp đồng sử dụng Dịch Vụ). Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này.

      Bạn cần đọc Chính Sách Bảo Mật này cùng với bất kỳ thông báo được áp dụng nào khác mà chúng tôi có thể đưa ra trong các trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn, để bạn nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

3.   Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS hoặc chấp nhận một tuyên bố tương tự, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả tại Mục II. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHS HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

4.   Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào được chúng tôi thực hiện đối với Chính Sách Bảo Mật này trong tương lai sẽ được phản ánh trên trang này và những thay đổi quan trọng sẽ được thông báo cho bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ, truy cập vào Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS hoặc sử dụng các Dịch Vụ trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS, hoặc đồng ý rõ ràng đối với điều đó, sẽ cấu thành sự xác nhận và chấp thuận của bạn về những thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với Chính Sách Bảo Mật này. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm kiểm tra lại thường xuyên để biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này.

5.   Chính Sách Bảo Mật này được áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản chấp thuận khác được áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm mục đích thay thế các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản chấp thuận đó trừ khi được chúng tôi tuyên bố khác đi một cách rõ ràng.

6.   Tất cả các điều khoản này được áp dụng cho người dùng của PHS, cho dù là bạn tham gia Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS với bất kỳ tư cách nào, trừ khi điều khoản đó nêu rõ chỉ áp dụng cho tư cách nào đó nhất định.


II. DỮ LIỆU CÁ NHÂN THU THẬP

1.   Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân, cho dù được ghi lại ở dạng vật chất hay không và có đúng sự thật hay không, mà có thể xác định được danh tính của cá nhân từ dữ liệu đó (dù trực tiếp hay gián tiếp), hoặc từ dữ liệu đó kết hợp cùng với dữ liệu khác mà chúng tôi có được hoặc có thể truy cập được.

2.   Trong quá trình bạn sử dụng Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS và cung ứng các Dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

 • Dữ liệu định danh, chẳng hạn như là tên, giới tính, hình ảnh cá nhân, và ngày tháng năm sinh;
 • Dữ liệu liên lạc, chẳng hạn như địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ thư điện tử (email) và số điện thoại;
 • Dữ liệu sinh trắc học, chẳng hạn như tập tin ghi âm giọng nói khi bạn sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói của chúng tôi, và các đặc điểm khuôn mặt và đặc điểm cơ thể khác và giọng nói của chính bạn và/hoặc những người khác có trong video/hình ảnh của bạn khi bạn tải video/hình ảnh lên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS;
 • Dữ liệu tài khoản, chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản, thông tin thẻ tín dụng và thông tin thanh toán (những dữ liệu tài khoản này có thể được thu thập trực tiếp bởi các bên liên kết và/hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán;
 • Dữ liệu giao dịch, chẳng hạn như thông tin về lệnh giao dịch và thanh toán, và các thông tin khác liên quan đến Dịch Vụ mà bạn sử dụng;
 • Dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và địa điểm, các loại và phiên bản của phần mềm bổ trợ (plug-in) trình duyệt, hệ điều hành và Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã định danh thiết bị, IMEI, địa chỉ MAC, cookies (nếu được áp dụng) và các thông tin và công nghệ khác trên thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS; 
 • Dữ liệu hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của bạn, sở thích, lựa chọn ưu tiên, phản ánh và phản hồi khảo sát của bạn;
 • Dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như thông tin về cách thức bạn sử dụng Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS, sản phẩm và các Dịch Vụ hoặc xem bất kỳ nội dung nào trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS, bao gồm thời gian truy cập Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS, các mục và dữ liệu được tìm kiếm trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS;
 • Dữ liệu vị trí,chẳng hạn như bạn đồng ý chia sẻ vị trí khi truy cập Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS hay khi bạn chụp và chia sẻ vị trí của mình với chúng tôi dưới dạng ảnh hoặc video và đăng tải nội dung đó lên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS;
 • Dữ liệu tiếp thị và truyền thông,chẳng hạn như sự ưu tiên của bạn khi tiếp nhận thông tin tiếp thị, quảng cáo từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi và các ưu tiên về trao đổi thông tin của bạn và cuộc trò chuyện, thư điện tử và lịch sử cuộc gọi của bạn trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS hoặc với bên thứ ba cung cấp dịch vụ khách hàng; và
 • Thông tin bổ sungchúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu để thẩm định nhận dạng (chẳng hạn như bản sao giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân do cơ quan chức năng cấp) hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn đang vi phạm Chính Sách Bảo Mật hoặc hợp đồng dịch vụ của chúng tôi.

3.   Trong quá trình bạn sử dụng Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS và các Dịch Vụ được cung ứng, chúng tôi có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp như sau:

 • Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi (cả phiên bản website và trên điện thoại di động);
 • Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi;
 • Khi bạn đăng ký sử dụng, hoặc yêu cầu sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào;
 • Khi bạn thực hiện một giao dịch liên quan trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS;
 • Khi bạn kích hoạt hoặc sử dụng các chức năng liên quan đến thanh toán có sẵn trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS hoặc được cung cấp bởi bên cung cấp dịch vụ thứ ba;
 • Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng, chức năng, trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS hoặc Dịch Vụ;
 • Khi bạn sử dụng chức năng trò chuyện trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS;
 • Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm nhưng không giới hạn gửi liên hệ, tư vấn hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ Dịch Vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;
 • Khi bạn đăng ký nhận các ấn phẩm của chúng tôi hoặc công cụ hỗ trợ tiếp thị;
 • Khi bạn tham gia một cuộc thi, chương trình khuyến mại hoặc khảo sát;
 • Khi bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch nào trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS;
 • Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS hoặc tương tác với chúng tôi thông qua dịch vụ hoặc ứng dụng khác, chẳng hạn như Facebook hoặc Google;
 • Khi bất kỳ người dùng nào khác trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung bạn đã tải lên trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS hoặc khi bạn đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung của người dùng khác đã tải lên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS; và
 • Khi bạn tương tác với chúng tôi trực tiếp, kể cả khi bạn tương tác với các đại lý dịch vụ khách hàng được thuê ngoài của chúng tôi.

4.   Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đại lý, bên cung cấp, nhà thầu, đối tác và bất kỳ người nào khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi là các đơn vị thu thập thông tin cá nhân của bạn và/hoặc thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi hoặc với người mà chúng tôi cộng tác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bên cung cấp dịch vụ thanh toán, các nguồn dữ liệu của chính phủ, các bên cung cấp dịch vụ tài chính, các tổ chức tín dụng, các đối tác cung cấp dịch vụ phân phối, dịch vụ giao hàng, tiếp thị và các dịch vụ khác), các bên liên kết của chúng tôi hoặc dữ liệu đó có thể được thu thập tự động khi bạn sử dụng Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS hoặc Dịch Vụ, như được trình bày trong phần này. Xem thêm mục 2bên dưới về thu thập dữ liệu máy tính.

5.   Trong trường hợp chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân thông qua các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi được pháp luật cho phép hoặc liên quan đến các mục đích mà các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi đã tiến hành, cho mục đích cộng tác của chúng tôi với các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết hoặc theo yêu cầu xác thực hoặc thẩm định nhận dạng. Trong quá trình bạn sử dụng Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS và các Dịch Vụ được chúng tôi cung ứng, bạn đồng ý rằng bạn đã đồng ý (dù là với chúng tôi, bên thứ ba hoặc các bên liên kết của chúng tôi) về việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi cho các mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

6.   Bạn phải gửi dữ liệu cá nhân chính xác và không gây hiểu lầm, đồng thời bạn phải cập nhật và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu và thực hiện việc kiểm tra cần thiết để xác minh dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp như một phần của quy trình xác minh người dùng của chúng tôi hoặc theo quy định của pháp luật.

7.   Chúng tôi sẽ chỉ có thể thu thập một số danh mục dữ liệu cá nhân nhất định nếu bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân đó cho chúng tôi hoặc theo cách khác được quy định theo Chính Sách Bảo Mật này. Nếu bạn chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp cho bạn các tính năng hoặc chức năng nhất định trên các Dịch Vụ hoặc quyền truy cập Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS.

8.   Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn có được sự đồng ý, được cấp phép và được cho phép từ bên thứ ba để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi, và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính Sách Bảo Mật này.


III. MỤC ĐÍCH THU THẬP DỮ LIỆU

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập (như quy định tại mục II trên đây) từ bạn hoặc thông qua các bên thứ ba có thể được chúng tôi sử dụng cho các mục đích sau:

 • Xử lý những Dịch Vụ mà bạn yêu cầu với Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS bao gồm:

       - Để xử lý các giao dịch chứng khoán mà bạn thực hiện qua Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS;

       - Để phục vụ bạn thông qua Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho một bên thứ ba (ví dụ các cơ quan quản lý trực tiếp của chúng tôi như Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) để hoàn thành giao dịch của bạn;

       - Để cập nhật cho bạn về tiến độ xử lý giao dịch; và

       - Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán liên quan đến các khoản thanh toán của bạn và/hoặc Dịch Vụ do bạn sử dụng. Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán đó, thông tin thanh toán, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, sẽ được chuyển cho bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi.

 • Thực hiện các công việc bổ trợ cho bạn sử dụng Dịch Vụ

       - Để hỗ trợ bạn sử dụng các Dịch Vụ hoặc truy cập vào Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS;

       - Để quản lý tài khoản của bạn (nếu có) với chúng tôi;

       - Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ của bạn trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS;

       - Để hỗ trợ việc sử dụng các ứng dụng khác có sẵn trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS;

       - Để trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, dù trực tiếp hay thông qua các bên cung cấp dịch vụ thứ ba của chúng tôi;

       - Để hiển thị trên bảng điểm, xếp hạng trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS liên quan đến các chiến dịch hoặc bất kỳ hoạt động nào khác (nếu có); và

       - Để đánh giá đơn đăng ký của bạn đối với các khoản vay và/hoặc để đánh giá rủi ro tín dụng đối với hồ sơ đăng ký các dịch vụ tài chính (trong trường hợp áp dụng).

 • Tiếp thị, quảng cáo:

       - Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc những thông tin bạn đã yêu cầu từ chúng tôi (với điều kiện là bạn đã chọn nhận thông tin đó);

       - Gửi đến bạn các thông tin tiếp thị hoặc khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của Nhà Bán Hàng là bên thứ ba hoặc của chúng tôi trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS trên từng thời điểm (với điều kiện là bạn đã chọn nhận thông tin đó); và

       - Để giúp chúng tôi thực hiện tiếp thị và quảng cáo (với điều kiện là bạn đã đồng ý).

 • Mục đích pháp lý và vận hành

       - Để xác định danh tính của bạn liên quan đến mục đích phát hiện gian lận;

       - So sánh thông tin, và xác minh với bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là chính xác;

       - Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi pháp luật và yêu cầu tháo gỡ đối với bất kỳ nội dung nào bạn đã tải lên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS;

       - Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ;

       - Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn;

       - Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm nào đối với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, gian lận, hoạt động bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái, cho dù liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi hay bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi; 

       - Để thực hiện việc kiểm tra thẩm định;

       - Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan quản lý (bao gồm, khi được áp dụng, hiển thị tên, thông tin liên hệ của bạn và thông tin công ty), bao gồm bất kỳ yêu cầu thực thi pháp luật nào liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào hoặc trong trường hợp chúng tôi cho là cần thiết; và

       - Trong trường hợp cần thiết, để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn.

 • Phân tích, nghiên cứu, hoạt động kinh doanh và phát triển

       - Để hiểu trải nghiệm người dùng của bạn đối với Dịch Vụ và Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS;

       - Để cải thiện bố cục hoặc nội dung của các trang thuộc Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS và tùy chỉnh các bố cục hoặc nội dung đó cho người dùng;

       - Để xác định khách truy cập trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS;

       - Thực hiện các cuộc khảo sát, bao gồm thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người dùng của chúng tôi;

       - Để cải tiến công nghệ hiện tại của chúng tôi (ví dụ: công nghệ nhận dạng giọng nói, v.v.) thông qua công nghệ máy móc và các phương tiện khác;

       - Để thu thập thêm các thuộc tính liên quan đến bạn dựa trên dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp (cho dù là cho chúng tôi hay bên thứ ba), nhằm cung cấp cho bạn nhiều thông tin đúng mục tiêu và/hoặc có liên quan hơn;

       - Để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;

       - Để phát triển nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và

       - Để hiểu bạn tốt hơn.

 • Các vấn đề khác

       - Bất kỳ mục đích nào khác đã được sự đồng ý của bạn; và

       - Để tiến hành các quy trình ra quyết định tự động phù hợp với bất kỳ mục đích nào ở trên.


IV. PHẠM VI SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng trong nước hoặc chuyển ra nước ngoài để phục vụ các mục đích được trình bày tại Chính Sách Bảo Mật này.


V. THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, bảo vệ dữ liệu cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào; (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này; và (iv) hết thời hạn lưu giữ theo quy định của Luật riêng tư hoặc quy định pháp luật khác từng thời kỳ. Nếu bạn ngưng sử dụng Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS và/hoặc Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn (trừ trường hợp tại điểm iv Điều này), tuy nhiên trong một số trường hợp cụ thể chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính Sách Bảo Mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi cũng có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.


VI. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI DỮ LIỆU

1.   Pháp nhân kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng hoặc Công ty liên kết do chúng tôi chỉ định.

2.   Chúng tôi có thể chia sẻ (hoặc cho phép chia sẻ) dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi cho mục đích sử dụng được đề cập tại Chính Sách Bảo Mật này. Các bên thứ ba và bên liên kết có thể hiện diện trong hoặc ngoài Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Các bên cung cấp dịch vụ (ví dụ: đại lý, nhà bán hàng, nhà thầu và đối tác trong các lĩnh vực như dịch vụ thanh toán, dịch vụ vận chuyển và giao nhận, tiếp thị, phân tích dữ liệu hoặc nghiên cứu khảo sát khách hàng, truyền thông xã hội, dịch vụ khách hàng, dịch vụ cài đặt, công nghệ thông tin và, dịch vụ lưu trữ web,…);
 • Các bên cung cấp dịch vụ và các công ty liên quan của họ.

3.   Khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, chúng tôi đảm bảo rằng các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi sẽ bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý thông tin dữ liệu trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời hạn cần thiết để đạt được các mục đích được đề cập ở trên.

4.   Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân liên quan đến bất kỳ giao dịch mua, sáp nhập hoặc mua lại nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, miễn là chúng tôi đáp ứng các quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

5.   Chúng tôi có thể truyền tải hoặc cho phép chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài Việt Nam cho bất kỳ mục đích nào được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chuyển hoặc cho phép bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn được chuyển ra ngoài Việt Nam trừ khi việc chuyển dữ liệu cá nhân tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

6.   Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc các bên liên kết của chúng tôi (ví dụ: bên cung cấp dịch vụ thanh toán) để họ cung cấp dịch vụ cho bạn ngoài những dịch vụ được bạn sử dụng trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS hoặc Dịch Vụ của chúng tôi. Việc bạn đồng ý và sử dụng dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc của các bên liên kết của chúng tôi sẽ tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận giữa bạn và bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi. Khi bạn đồng ý việc cung cấp dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn và bất kỳ dữ liệu nào được chúng tôi tiết lộ cho bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết) sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật hiện hành của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, các đơn vị này sẽ là người kiểm soát dữ liệu đã cung cấp. Bạn đồng ý rằng mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc bạn đồng ý và sử dụng các dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi sẽ được chuyển đến bên có tên trong chính sách bảo mật hiện hành.


VII. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư về dữ liệu, hoặc khiếu nại nào về Chính Sách Bảo Mật này hoặc về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chức năng trò chuyện trực tuyến của chúng tôi hoặc theo các thông tin liên hệ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

 • Địa chỉ                    : Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM.
 • Số điện thoại          : 1900 25 23 58
 • Email                       : support@phs.vn

VIII. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ BẠN TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA PHS

1.   Để bạn tiếp tục sử dụng Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS và để chúng tôi cung ứng các Dịch Vụ, việc dữ liệu cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi phải chính xác và đầy đủ. Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc trong trường hợp bạn tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc chưa cập nhật.

2.   Bạn có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của bạn trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS.

3.   Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để chia sẻ các cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi nếu dữ liệu cá nhân của bạn vẫn cần thiết cho các mục đích được quy định ở trên.

4.   Bạn có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập hoặc hỏi về cách thức mà dữ liệu cá nhân của bạn có thể đã được chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý thông qua cài đặt thông tin tài khoản cá nhân trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc bên trên. Bạn cũng có thể yêu cầu sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập theo cách thức tương tự. Để hỗ trợ việc xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể cần yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin về yêu cầu của bạn. Trong trường hợp pháp luật cho phép, chúng tôi có thể từ chối thực hiện các yêu cầu sửa đổi của bạn nếu những yêu cầu này là khó thực hiện hoặc không hợp lý.

5.   Trong trường hợp được pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép, chúng tôi bảo lưu quyền tính phí hành chính hợp lý cho việc truy xuất hồ sơ dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mức phí trước khi xử lý yêu cầu của bạn.


IX. CÁCH THỨC BẢO MẬT DỮ LIỆU

1.   Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các hành vi vi phạm pháp luật như truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, sắp xếp, mất mát, sử dụng sai mục đích, chỉnh sửa mà không được sự cho phép của bạn hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp quản trị, biện pháp xử lý thực tế và biện pháp kỹ thuật thích hợp như sau:

 • Giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với những cá nhân yêu cầu quyền truy cập;
 • Xây dựng hệ thống tường lửa (Firewall);
 • Sử dụng công nghệ mã hóa khi xử lý thông tin tài chính của bạn; và/hoặc
 • Thực hiện các biện pháp bảo mật khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

2.   Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật không thể đảm bảo tuyệt đối, nhưng chúng tôi nỗ lực để bảo vệ an toàn thông tin của bạn và liên tục rà soát và nâng cấp các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

3.   Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các bên khác vận hành, chẳng hạn như các bên liên kết kinh doanh, Nhà Bán Hàng hoặc cổng thanh toán của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web do các bên này vận hành. bạn nên thận trọng kiểm tra các chính sách bảo mật hiện hành của các trang web đó để xác định cách họ sẽ xử lý thông tin mà họ thu thập được từ bạn.


X. CƠ CHẾ TRANH CHẤP, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1.   Nếu bạn nghi ngờ rằng dữ liệu cá nhân của bạn đã bị sử dụng sai mục đích thu thập hoặc phạm vi sử dụng mà chúng tôi đã thông báo, bạn có thể gửi thắc mắc hoặc khiếu nại nào về cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn qua chức năng trò chuyện trực tuyến của chúng tôi hoặc theo các thông tin liên hệ của chúng tôi nêu tại mục VII.

2.   Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi sẽ tiếp nhận các khiếu nại của bạn và tùy theo tính chất và mức độ của thắc mắc hoặc khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể để giải quyết thắc mắc hoặc khiếu nại của bạn.


XI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1.   Rút lại chấp thuận tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân:

 • Bạn có thể thông báo về việc rút lại sự chấp thuận của bạn đối với việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên lạc tại mục VII, tùy thuộc vào các điều kiện và/hoặc giới hạn được áp dụng bởi pháp luật hoặc quy định được áp dụng.
 • Xin lưu ý rằng nếu bạn thông báo rút lại sự chấp thuận của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và bằng cách thức như đã nêu ở trên hoặc thực hiện các quyền khác của bạn theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sẽ không tiếp tục cung ứng các Dịch Vụ cho bạn hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi đã giao kết với bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung ứng các Dịch Vụ hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Các quyền hợp pháp và biện pháp khắc phục của chúng tôi được bảo lưu rõ ràng trong trường hợp này.
 • Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị, quảng cáo vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký tại tài liệu tiếp thị điện tử khi nhận được các nội dung tiếp thị này.

2.   Thu thập Dữ Liệu Máy Tính

 • Chúng tôi hoặc các bên cung ứng dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, tập tin web và các công nghệ tương tự liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS.
 • Dữ liệu này được thu thập để phân tích và đánh giá nhằm giúp chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi và các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp, cũng như giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung để phù hợp với sở thích ưu tiên của bạn nhanh chóng hơn. Dữ liệu cũng được thu thập để làm cho các Dịch Vụ và Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS trở nên thuận tiện và hữu ích hơn cho bạn, đồng thời cung cấp quảng cáo phù hợp hơn liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ và tính năng của thị trường cho bạn.
 • Cookie là các tệp văn bản nhỏ (thường bao gồm các chữ cái và số) được đặt trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web hoặc xem một tin nhắn. Chúng cho phép chúng tôi nhận ra một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể. Tập tin chỉ báo là những hình ảnh đồ họa nhỏ có thể được đưa vào các Dịch Vụ và Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS của chúng tôi. Chúng cho phép chúng tôi đếm những người dùng đã xem các trang này để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về mối quan tâm và ưu tiên của bạn. 
 • Bạn có thể quản lý và xóa các cookie thông qua trình duyệt hoặc cài đặt thiết bị của bạn. Tuy nhiên, một số cookie nhất định được yêu cầu phải có để kích hoạt tính năng căn bản, vì vậy xin lưu ý rằng việc thay đổi và xóa cookie có thể ảnh hưởng đến tính năng có sẵn trên Hệ thống giao dịch chứng khoán PHS hoặc thông qua các Dịch Vụ của chúng tôi.

3.   Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực kể từ ngày 07/07/2023 cho đến khi có chính sách sửa đổi, bổ sung.