Bên cạnh chứng khoán cơ sở, Phái sinh là một kênh đầu tư hấp dẫn để giúp các nhà đầu tư có thêm nhiều cơ hội sinh lời.

Phái sinh tại PHS 

Sản phẩm phái sinh tại PHS gồm HĐTL chỉ số VN30 và HĐTL Trái phiếu Chính Phủ

Thông số quản lý 

Là các chỉ số liên quan đến giao dịch chứng khoán phái sinh được quy định tại PHS 

Quy định giao dịch 

Những nguyên tắc nhất định mà nhà đầu tư cần nắm rõ trước khi thực hiện giao dịch

Hướng dẫn giao dịch

Để việc đầu tư của khách hàng trở nên đơn giản, PHS luôn có những thông tin cụ thể để khách hàng tham khảo.