A. QUY TRÌNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống 

 • Nhà đầu tư muốn đăng nhập tài khoản phái sinh cần mở tài khoản chứng khoán cơ sở tại PHS. Mật khẩu đăng nhập PHS – Web trading (dùng chung cho cả tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh)
 • Nhà đầu tư truy cập vào website giao dịch trực tuyến chứng khoán phái sinh tại đây.
 • Trường hợp Nhà đầu tư quên mật khẩu, vui lòng xem tài liệu hướng dẫn chi tiết đính kèm bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp Hotline 1900 2523 58, email hỗ trợ: support@phs.vn.

Bước 2: Giao dịch

 • Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua bán khi đảm bảo điều kiện về ký quỹ qua các kênh giao dịch của PHS
 • Màn hình giao dịch sẽ hiển thị ngay sau khi khách hàng đăng nhập thành công.
 • Bố cục màn hình được chia thành 5 phần: Thanh thông tin, Khung đồ thị kỹ thuật, Khung thông tin thị trường nằm phía bên phải của màn hình hiển thị giá khớp lệnh, dư mua/bán, Khung thông tin lệnh/vị thế, Khung đặt lệnh
 • Thực hiện giao dịch: Nhập các thông tin về khối lượng, giá.
 • Nhập mật khẩu xác thực trước khi hệ thống thực hiện giao dịch

Bước 3: Nộp tiền, Rút tiền

 • Nhà đầu tư có thể nộp tiền từ tài khoản cơ sở (TKCS) vào tài khoản phái sinh (TKPS)
 • Nộp tiền từ TKPS vào tài khoản ký quỹ (TKKQ)
 • Rút tiền từ TKKQ (VSD) về TKPS hoặc
 • Rút tiền từ TKPS về TKCS hoặc;
 • Rút tiền từ TKPS ra Ngân hàng

Bước 4: Tra cứu tổng hợp thông tin của tài khoản

 • Cho phép khách hàng tra cứu được số dư tiền, giá trị chứng khoán, giá trị tài sản, nghĩa vụ ký quỹ, phí, tổng khoản chậm trả của khách hàng,…
 • Xem các báo cáo, lãi lỗ hằng ngày, sao kê, báo cáo xử lý vi phạm, ...

B. CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

- Tài liệu HDSD giao dịch trực tuyến chứng khoán phái sinh (PDF). Xem chi tiết tại đây.