A. QUY TRÌNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống 

 • Nhà đầu tư muốn đăng nhập tài khoản phái sinh cần mở tài khoản chứng khoán cơ sở tại PHS. Mật khẩu đăng nhập PHS – Web trading (dùng chung cho cả tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh)
 • Nhà đầu tư truy cập vào website giao dịch trực tuyến chứng khoán phái sinh tại đây.
 • Trường hợp Nhà đầu tư  quên mật khẩu, vui lòng xem tài liệu hướng dẫn chi tiết đính kèm bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp Hotline +84 28 5411 88 55, email hỗ trợ: support@phs.vn.

Bước 2: Giao dịch

 • Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua bán khi đảm bảo điều kiện về ký quỹ qua các kênh giao dịch của PHS
 • Màn hình giao dịch sẽ hiển thị ngay sau khi khách hàng đăng nhập thành công.
 • Bố cục màn hình được chia thành 5 phần: Thanh thông tin, Khung đồ thị kỹ thuật, Khung thông tin thị trường nằm phía bên phải của màn hình hiển thị giá khớp lệnh, dư mua/bán, Khung thông tin lệnh/vị thế, Khung đặt lệnh
 • Thực hiện giao dịch: Nhập các thông tin về khối lượng, giá.
 • Nhập mật khẩu xác thực trước khi hệ thống thực hiện giao dịch

  Khung Thông Tin

Bước 3: Nộp tiền, Rút tiền

 • Nhà đầu tư có thể nộp tiền từ tài khoản cơ sở (TKCS) vào tài khoản phái sinh (TKPS)
 • Nộp tiền từ TKPS vào tài khoản ký quỹ (TKKQ)
 • Rút tiền từ TKKQ (VSD) về TKPS hoặc
 • Rút tiền từ TKPS về TKCS hoặc;
 • Rút tiền từ TKPS ra Ngân hàng

Bước 4: Tra cứu tổng hợp thông tin của tài khoản

 • Cho phép khách hàng tra cứu được số dư tiền, giá trị chứng khoán, giá trị tài sản, nghĩa vụ ký quỹ, phí, tổng khoản chậm trả của khách hàng,…
 • Xem các báo cáo, lãi lỗ hằng ngày, sao kê, báo cáo xử lý vi phạm, ...

B. CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

- Tài liệu HDSD giao dịch trực tuyến chứng khoán phái sinh (PDF). Xem chi tiết tại đây.