Hướng dẫn này được soạn thảo với mục đích giới thiệu cách thức để thực hiện các bước giao dịch chứng khoán phái sinh cho Khách hàng cá nhân/tổ chức trong nước và nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“PHS”). Hướng dẫn này được tổng hợp và cập nhật thường xuyên bởi PHS.

Khách hàng trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài; tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài và thực hiện đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; Tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có vốn đầu từ nước ngoài chiếm từ 51% trở lên vốn điều lệ

Khách hàng cá nhân/tổ chức trong nước và nước ngoài giao dịch chứng khoán phái sinh tại Thị Trường Chứng Khoán Phái Sinh Việt Nam cần tuân thủ theo Thông tư 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ tài chính về Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh, Khách hàng trong nước cần có :

 • Tài khoản giao dịch cơ sở mở tại PHS 
 • Tài khoản giao dịch phái sinh (TKGD PS) mở tại PHS

Đối với Khách hàng nước ngoài phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khoán về hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán trước khi mở tài khoản giao dịch phái sinh

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán phái sinh

Bước 1: Mở tài khoản 

1.1 Điều kiện mở tài khoản

 • Khách hàng phải có tài khoản giao dịch cơ sở tại PHS trước khi đăng ký mở TKGD PS tại PHS
 • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên; Tổ chức phải có tư cách pháp nhân; Khách hàng nước ngoài phải có mã số giao dịch chứng khoán do VSD cấp
 • Khách hàng có thể giao dịch phái sinh sau 1 ngày làm việc

 

1.2 Hồ sơ mở tài khoản

Khách hàng trong nước

Khách hàng nước ngoài

Cá nhân

Tổ chức

Cá nhân

Tổ chức

- Bản sao CMND/CCCD còn giá trị hiệu lực

- Bản sao có công chứng còn thời gian hiệu lực Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

 - Bản sao Quyết định bổ nhiệm (nếu có)

 - Bản sao Điều lệ (nếu có)

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật

- Bản sao Hộ chiếu (được hợp pháp hóa lãnh sự)

- Bản sao Giấy chứng nhận cấp mã số giao dịch (mẫu VSD)

- Bản sao có công chứng còn thời gian hiệu lực Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp/Giấy phép thành lập/đầu tư Chi nhánh (đối với chi nhánh của tổ chức nước ngoài tại VN)

- Bản sao Quyết định bổ nhiệm (nếu có)

- Bản sao Điều lệ (nếu có)

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người có liên quan của tổ chức

- Bản sao Giấy chứng nhận cấp mã số giao dịch (mẫu VSD)

Bước 2: Giao dịch chứng khoán phái sinh

Trước khi ký quỹ lên tài khoản ký quỹ tại VSD, Khách hàng phải nộp tiền vào TKGD PS tại PHS

2.1 Khách hàng nộp tiền vào TKGD PS  

 • Nộp tiền vào TKGD PS của Khách hàng tại PHS

Tham khảo hướng dẫn nộp tiền tại đây 

Trước khi bắt đầu giao dịch chứng khoán phái sinh, Khách hàng thực hiện nộp tiền ký quỹ lên tài khoản ký quỹ tại VSD bằng các cách sau

2.2 Khách hàng thực hiện nộp ký quỹ

 • Khách hàng nộp tiền từ TKGD PS vào tài khoản ký quỹ thông qua giao diện online của PHS trong thanh Tiện ích
 • Khách hàng mang theo CMND/CCCD đối với Khách hàng trong nước và Hộ Chiếu với Khách hàng nước ngoài còn thời gian hiệu lực tới CN/PGD của PHS để yêu cầu nộp tiền ký quỹ phái sinh
 • Khách hàng nộp tiền ký quỹ qua tổng đài của PHS: Link Trang chủ>Liên hệ

Để bắt đầu giao dịch chứng khoán phái sinh, Khách hàng thực hiện đặt lệnh bằng các cách sau

2.3 Khách hàng đặt lệnh mua/bán chứng khoán phái sinh 

 • Trên giao diện Mobile App của PHS: IOS/ Android
 • Qua nhân viên quản lý tài khoản tại CN/PGD của PHS 
 • Trực tiếp đến CN/PGD tại PHS

Bước 3: Nghĩa vụ trong khi giao dịch chứng khoán phái sinh

Trong thời gian giao dịch hàng ngày, Khách hàng phải quản lý và theo dõi thường xuyên trạng thái TKGD PS của Khách hàng qua các Thông số quản lý tài khoản tại đây

Trong phiên giao dịch, khách hàng chủ động theo dõi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ, PHS không gửi thông báo. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, PHS gửi Email hoặc SMS thông báo cho khách hàng về các nghĩa vụ phải thực hiện (nếu có) trong thời gian quy định bởi PHS.

Bước 4: Thanh toán lãi/lỗ hàng ngày

PHS sẽ thực hiện thanh toán lãi/lỗ hằng ngày cho Khách hàng vào ngày giao dịch tiếp theo hoặc theo quy định của PHS trong từng thời kì

Nếu Khách hàng có lãi, tiền lãi sẽ được ghi tăng, ngược lại nếu lỗ, số tiền lỗ sẽ được khấu trừ và thanh toán từ TKGD PS.

Số tiền lãi/lỗ được xác định

 • Đối với các vị thế mở và đóng trong ngày: Lãi/lỗ được tính dựa trên chênh lệch giữa giá mở vị thế và giá đóng vị thế
 • Đối với các vị thế mở trong ngày: Lãi/lỗ được tính dựa trên chênh lệch giữa giá mở vị thế và giá thanh toán cuối ngày
 • Đối với các vị thế chưa tới thời hạn thanh toán: Lãi/lỗ được tính dựa trên chênh lệch giữa giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước và giá thanh toán cuối ngày.
 • Tại ngày giao dịch cuối cùng, lãi/lỗ được tính dựa trên chênh lệch giữa giá thanh toán cuối cùng với mức giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước, hoặc với giá mở vị thế trong ngày.