Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhận lưu ký chứng khoán cho khách hàng có sở hữu chứng khoán của các công ty đã đăng ký lưu ký tại VSD.

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Khách hàng hàng mang CMND/Giấy phép ĐKKD đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch của PHS để mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

Bước 2: Thực hiện lưu ký chứng khoán

Để tiến hành lưu ký chứng khoán tại CTCP chứng khoán Phú Hưng, sau khi khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại PHS, Khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

a. Đối với khách hàng là cá nhân.

  • Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán (Sổ cổ đông) – Bản chính.
  • Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu – Bản sao.
  • Phiếu gửi chứng khoán – Mẫu 06A/LK hoặc Mẫu 06B/LK (form mẫu PHS): 04 bản

b.Đối với khách hàng là tổ chức.

  • Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán (Sổ cổ đông) – Bản chính.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – Bản sao.
  • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có) – Bản sao.
  • Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người đại diện – Bản sao.
  • Phiếu gửi chứng khoán – Mẫu 06A/LK hoặc Mẫu 06B/LK (form mẫu PHS): 04 bản

Các trường hợp sai thông tin về họ tên và số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD của cổ đông do thông tin lưu tại tổ chức phát hành không trùng khớp với thông tin hiện tại, khách hàng cần liên hệ với tổ chức phát hành để yêu cầu điều chỉnh thông tin trước khi tiến hành lưu ký.

Chứng khoán lưu ký sẽ về tài khoản của khách hàng sau khi được Trung tâm lưu ký chứng khoán chấp thuận.