CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THÔNG QUA CHO / BIẾU / TẶNG / THỪA KẾ

1/  THỦ TỤC CHO TẶNG CHỨNG KHOÁN:

Khi khách hàng có nhu cầu cho tặng chứng khoán thì cần thực cung cấp các giấy tờ như sau:

- Bản sao có công chứng giấy tờ tùy thân/thành lập của bên cho, tặng và bên nhận cho, tặng như:

 • Cá nhân người Việt Nam: CMND còn hiệu lực.   
 • Cá nhân người nước ngoài:  Hộ chiếu còn hiệu lực.   
 • Trẻ em dưới 14 tuổi : bản sao giấy khai sinh và đính kèm xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.
 • Tổ chức: giấy chứng nhận ĐKKD, giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền nhà nước cấp.

- Bản sao hợp đồng cho/ tặng chứng khoán có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bản chính chứng tài liệu chứng minh việc đã công bố thông tin về giao dịch cho, tặng chứng khoán đối với các đối tượng thuộc diện công bố thông tin.

-  Bản chính tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân , bao gồm:

 • Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân
 • Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân
 • Liên 2 giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

2/  THỦ TỤC THỪA KẾ CHỨNG KHOÁN:

Khi khách hàng có nhu cầu chuyển quyền sở hữu chứng khoán từ việc nhận thừa kế, hồ sơ thừa kế:

a. Hồ sơ thừa kế theo di chúc:

- Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của (các) bên nhận thừa kế. Người thừa kế chưa đủ 18 tuổi thì phải có giấy xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế hoặc quyết định tuyên bố một người đã chết của tòa án.

- Bản sao công chứng di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật

- Văn bản phân chia di sản thừa kế (cung cấp khi di chúc không ghi rõ số lượng chứng khoán để lại cho từng người thừa kế), có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bản chính tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân bao gồm:

 • Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân.
 • Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân Liên.
 • 2 giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

- Giấy ủy quyền (nếu có)

b/ Hồ sơ thừa kế theo pháp luật:

Trong trường hợp các bên thừa kế ủy quyền cho một người/tổ chức đứng tên quản lý di sản thừa kế thì phải nộp giấy/hợp đồng ủy quyền đứng tên sở hữu quản lý di sản thừa kế ( có chứng thực của công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của (các) bên nhận thừa kế. Người thừa kế chưa đủ 18 tuổi thì phải có giấy xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế hoặc quyết định tuyên bố một người đã chết của tòa án.

- Bản sao hợp lệ văn bản phân chia di sản thừa kế ( TH có nhiều người trong diện được  nhận thừa kế ) hoặc văn bản khai nhận di sản thừa kế ( TH chỉ có một người trong diện được nhận thừa kế ), có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bản sao hợp lệ văn bản từ chối nhận di sản thừa kế ( TH người nằm trong diện thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế ).

- Bản sao hợp lệ về Bản tường trình về quan hệ nhân thân của người đã mất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo bản sao có công chứng các chứng từ sau:

 • Sổ hộ khẩu gia đình có liên quan đến Bản tường trình về quan hệ nhân thân