Để đảm bảo việc lưu ký chứng khoán và giao dịch của khách hàng được thuận lợi và nhanh chóng, khách hàng cần liên hệ với PHS để điều chỉnh thông tin trong các trường hợp sau:

  • Khi khách hàng có thay đổi thông tin về tên, số CMND/Giấy phép ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ…
  • Khi thông tin trên CMND/Giấy phép ĐKKD có sai khác so với thông tin khách hàng đã đăng ký trước đây với PHS.
Hồ sơ thay đổi thông tin gồm có:
  • Giấy đề nghị thay đổi thông tin (form mẫu PHS).
  • Bản sao công chứng/ bản photo CMND cũ và mới (đối với khách hàng cá nhân).
  • Bản sao công chứng Giấy ĐKKD (đối với khách hàng tổ chức).
  • Giấy ủy quyền (nếu có).