Để đảm bảo việc lưu ký chứng khoán và giao dịch của khách hàng được thuận lợi và nhanh chóng, khách hàng cần liên hệ với PHS để điều chỉnh thông tin trong các trường hợp sau:

  • Khi khách hàng có thay đổi thông tin về tên, số CMND/Giấy phép ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ…
  • Khi thông tin trên CMND/Giấy phép ĐKKD có sai khác so với thông tin khách hàng đã đăng ký trước đây với PHS.

 

Để thay đổi thông tin Quý Khách vui lòng thực hiện các bước sau:

-Bước 1: Đăng nhập trang https://trade.phs.vn /

-Bước 2: Chọn mục "Cài đặt" => "Thông tin cá nhân"

-Bước 3: Tiến hành thay đổi thông tin mới. Điền đầy đủ thông tin CCCD mới bao gồm số CCCD mới, Ngày cấp, Địa Chỉ (nếu có thay đổi) và Nơi cấp (Cục trưởng CCS ĐKQL về cư trú hoặc cục trưởng CCS QLHC về TTXH).

-Bước 4: Tiến hành tải ảnh CCCD (CMND cũ nếu có), Sau đó nhấn “Chấp nhận”

 

Sau khi Quý Khách điều chỉnh thông tin trên web https://trade.phs.vn/ chính xác, PHS sẽ tiến hành lập hồ sơ gửi sở giao dịch chứng khoán

Hồ sơ thay đổi thông tin gồm có:

+ Giấy đề nghị thay đổi thông tin (form mẫu VSD).

+ Bản sao công chứng/ bản photo CMND cũ và mới (đối với khách hàng cá nhân).

+ Bản sao công chứng Giấy ĐKKD (đối với khách hàng tổ chức).

+ Giấy ủy quyền (nếu có).