- Đối tượng sử dụng:

  • Khách hàng có tài khoản tại Chứng khoán Phú Hưng.
  • Khách hàng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền từ tổ chức phát hành, có tên trong danh sách nhận cổ tức từ VSD và được chi trả tiền cổ tức thông qua PHS.

- Tiện ích dịch vụ:

  • Khách hàng có thể ứng trước số tiền cổ tức để quay vòng vốn nhằm tìm kiếm cơ hội gia tăng lợi nhuận đầu tư.
  • Khách hàng có thể dùng số tiền ứng trước vào mục đích: mua cổ phiếu, rút tiền mặt...

- Giải ngân: 

Ngay tại thời điểm khách hàng ký Yêu cầu ứng tiền cổ tức hoặc thực hiện ứng tiền cổ tức trực tuyến.

- Lãi suất: 13.5%/năm* (tối thiểu: 50,000 VNĐ)

* Năm được tính trên cơ sở 360 ngày

- Thời hạn ứng trước: Tối đa không quá 90 ngày.

Để tìm hiểu sản phẩm & dịch vụ, Quý khách hàng có thể liên hệ với Môi giới quản lý tài khoản, Teller tại Chi nhánh/PGD PHS hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách hàng PHS.