Khách hàng đến các chi nhánh hoặc phòng giao dịch của Công ty Chứng khoán Phú Hưng để được hướng dẫn thủ tục đóng tài khoản:

Hồ sơ gồm có:
  • CMND bản gốc (đối với cá nhân), GPĐKKD bản sao công chứng (đối với tổ chức).
  • Bản sao có đóng dấu treo hợp đồng mở tài khoản tại công ty chứng khoán đối ứng.
  • Giấy đề nghị tất toán tài khoản hoặc giấy đề nghị chuyển khoản chứng khoán (theo mẫu của PHS).