T-service là dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động khi khách hàng khớp lệnh bán. Tiền bán sau khi trừ phí, thuế sẽ tự động cộng vào sức mua của tài khoản để khách hàng mua chứng khoán. PHS chỉ tính phí sử dụng dịch vụ khi khách hàng thực sử dụng tiền T-service.

1. Phí dịch vụ:

  • Mức phí ứng trước: 11.5% - 13.5%/năm (*)
  • Không áp dụng mức phí tối thiểu

(*)  Năm được tính trên cơ sở 360 ngày.

2. Cách đăng ký sử dụng dịch vụ:

  • Khách hàng cần thực hiện ký giấy đăng ký sử dụng dịch vụ T-service hoặc
  • Khách hàngtruy cập tại PHS-WEB TRADING => TIỆN ÍCH => Ứng trước tiền bán => ĐĂNG KÝ/HUỶ DỊCH VỤ UTTB ONLINE