THỰC HIỆN QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN

Bắt đầu đợt đăng ký quyền mua chứng khoán, PHS sẽ gửi tin nhắn SMS đến khách hàng có sở hữu mã chứng khoán liên quan thông qua số điện thoại khách hàng đã đăng ký với PHS để thông báo về việc đăng ký quyền mua chứng khoán phát hành thêm. Đồng thời môi giới sẽ liên hệ với khách hàng để thông báo về việc sở hữu quyền mua chứng khoán phát hành thêm đó. Khách hàng có thể từ chối hoặc đồng ý thức hiện Quyền mua chứng khoán phát hành thêm:

1/  ĐĂNG KÝ TẠI CHI NHÁNH/ PHÒNG GIAO DỊCH:
a. Khách hàng có đủ tiền trong tài khoản giao dịch chứng khoán

PHS sẽ thực hiện thủ tục đăng ký mua chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán ngay khi kết thúc ngay khi kết thúc đợt đăng ký mua chứng khoán phát hành chứng khoán thêm. 

  • Khách hàng mang CMND đến các chi nhánh giao dịch của PHS để làm thủ tục đăng ký  thực hiện quyền mua.
  • Khách hàng điền thông tin và ký tên vào “Giấy đăng ký thực hiện quyền mua” do PHS lập.
  • Khách hàng nhận lại “Giấy đăng ký thực hiện quyền mua” đã có xác nhận của PHS.

b.Khách hàng không có đủ tiền trong tài khoản giao dịch chứng khoán:     

Lưu ýPHS chỉ chịu trách nhiệm khi khách hàng nộp tiền đúng hướng dẫn trên và số tiền được chuyển đến tài khoản của PHS đúng với thời hạn đăng ký mua chứng khoán đã quy định trong  thông báo về việc sở hữu quyền mua chứng khoán đã gửi tới khách.

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán tại PHS tại các ngân hàng liên kết với PHS: Danh sách các ngân hàng liên kết của PHS

Khi nộp tiền, khách hàng cần lưu ý nộp tiền vào đúng tài khoản giao dịch của cá nhân tại Phú Hưng như sau:

Phiếu nộp tiền

Người thụ hưởng: Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng

Số tài khoản: ___________________________________________________

Ngân hàng: _____________________________________________________

Số tiền:  _________________________________________________________

Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán số 022xxxxxx của ông Nguyễn Văn A thực hiện quyền cổ phiếu XYZ với số lượng cụ thể

Sau khi khách hàng đã nộp đủ tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán. Khách hàng đến chi nhánh của PHS để tiến hành đăng ký thực hiện quyền mua như bước 1.1

2/  ĐĂNG KÝ QUA ĐIỆN THOẠI:
  • Khách hàng đã có đủ tiền trong tài khoản giao dịch chứng khoán.
  • Khách hàng có thể đăng ký thực hiện quyền mua qua điện thoại đến môi giới hoặc Tổng đài dịch vụ của PHS theo số: 1900 2523 58