Giao dịch ký quỹ chứng khoán (margin) là giao dịch mua chứng khoán mà khách hàng có sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) và sử dụng những tài sản có trong tài khoản ký quỹ để làm tài sản đảm bảo.

  1. Tài sản thế chấp gồm tiền có sẵn và tiền bán đang chờ về, chứng khoán được phép ký quỹ (có sẵn và chứng khoán mua đang chờ về).
  2. Tỷ lệ vay ký quỹ sẽ thay đổi theo từng thời gian nhất định nhưng tối đa là 50%.
  3. Chứng khoán giao dịch ký quỹ sẽ được liệt kê trong danh mục chứng khoán được phép ký quỹ và danh sách này sẽ được công bố tại website của PHS www.phs.vn
  4. Lãi suất: 11.5%/năm - 13.5%/năm (Năm được tính trên cơ sở 360 ngày)
  5. Thời hạn vay: 90 ngày (dương lịch ). Tối đa 180 ngày.
  6. Để sử dụng được dịch vụ khách hàng cần phải:
  • Đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại PHS.
  •  Ký Hợp Đồng sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ.