HƯỚNG DẪN THAM GIA ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Bước 1: Ký hợp đồng

Nhà đầu tư ký “Hợp đồng môi giới mua trái phiếu” với công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS). Chỉ sau khi ký hợp đồng khách hàng mới được tham dự đấu thầu trái phiếu chính phủ thông qua PHS.

Bước 2: Nhận thông tin

Vào mỗi sáng thứ 2 hằng tuần, PHS sẽ gửi mail thông báo lịch đấu thầu mới nhất cho khách hàng. Căn cứ vào nhu cầu của mình khách hàng tiến hành chọn lựa đợt đấu thầu để tham gia.

Các hình thức đấu thầu hiện tại:

+ Đấu thầu cạnh tranh lãi suất

+ Kết hợp giữa đấu thầu cạnh tranh lãi suất với đầu thầu không cạnh tranh lãi suất

Lưu ý: Khách hàng phải thông báo cho PHS về đợt đấu thầu tham gia chậm nhất trước 15h30 ngày liền trước ngày đấu thầu.

Bước 3: Nộp phiếu dự thầu:

Nhà đầu tư nhận và điền đầy đủ thông tin vào “PHIẾU DỰ THẦU” theo mẫu của PHS. Chữ ký trên phiếu dự thầu phải là chữ ký của chính khách hàng. Không chấp nhận ủy quyền cho PHS trong trường hợp đấu thầu trái phiếu.

Mức lãi suất trên phiếu dự thầu không quá 5 mức.

Mỗi nhà đầu tư chỉ được bỏ duy nhất một phiếu dự thầu cho mỗi đợt đấu thầu.

Phiếu dự thầu phải được gửi đến PHS trước 10h00 ngày đấu thầu phiếu. PHS chỉ nhận phiếu dự thầu gốc của khách hàng. Trường hợp khách hàng gửi qua fax, email đã đăng ký thì chậm nhất một ngày sau khi đặt thầu phải bổ sung chứng từ gốc cho PHS.

Bước 4: Chuyển tiền đặt cọc tham dự đấu thầu.

Tỷ lệ đặt cọc dự thầu: Tối thiểu 10%.

Tỷ lệ đặt cọc dự thầu là tỷ lệ quy định trong hợp đồng giữa PHS và khách hàng. Tỷ lệ này được xác định căn cứ trên uy tín của khách hàng và được quyết định bởi Tổng giám đốc của Chứng khoán Phú Hưng theo từng thời kì.

Cách thức chuyển tiền đặt cọc:

Chậm nhất 09h30 sáng ngày đấu thầu khách hàng phải chuyển tiền đặt cọc tham dự đấu thầu.

Đối với khách hàng mở tài khoản lưu ký tại PHS: Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc vào tài khoản giao dịch chứng khoán tại PHS. Trong đó ghi rõ nội dung: “Nguyễn Văn A tài khoản 022………..nộp tiền đặt cọc tham dự đấu thầu theo thông báo số…………. ngày…….của HNX

Đối với khách hàng không mở tài khoản lưu ký tại PHS: Chậm nhất 09h30 ngày đấu thầu khách hàng phải chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản: 119.10.00.013294.3 BIDV- Nam Kỳ Khởi Nghĩa trong đó ghi rõ nội dung nộp tiền:Nguyễn Văn A …….Chuyển tiền đặt cọc tham dự đấu thầu theo thông báo số……..ngày ……… của HNX ”.

Bước 5: Nhận kết quả đấu thầu

Căn cứ trên kết quả đấu thầu, PHS tiến hành gửi thông báo cho khách hàng bằng: văn bản, email, fax mà khách hàng đã đăng ký.

Bước 6: Thanh toán đấu thầu

Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu theo quy định hiện nay là ngày sau ngày đấu thầu trái phiếu hai (02) ngày làm việc.  

Trường hợp 1: KH không trúng thầu

Chậm nhất 2 ngày khi nhận có kết quả không trúng thầu, PHS tiến hành chuyển trả toàn bộ tiền đặt cọc lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí chuyển tiền.

-Trường hợp 2: KH trúng thầu.

Chậm nhất 09h00 ngày thanh toán, KH phải chuyển tiền thanh toán còn lại và phí môi giới dự thầu vào tài khoản của PHS. Mọi trường hợp chậm trễ KH phải chịu phạt theo hợp đồng đã ký với PHS là 10 % bao gồm:

  • Khoản 1: Phạt vi phạm hợp đồng 8% giá trị hợp đồng.
  • Khoản 2: Phạt chậm thanh toán:

Số tiền phạt chậm thanh toán được xác định theo công thức sau:

P = MG x N x (Lc/ k) x 150% x (n/E)

 

Trong đó:

P                   = Số tiền phạt chậm thanh toán

MG               = Mệnh giá trái phiếu

N                   = Số lượng trái phiếu đã phát hành nhưng chậm thanh toán

Lc                 = Lãi suất danh nghĩa trái phiếu (%/năm)

k                    = Số lần thanh toán lãi trong 1 năm

n                    = Số ngày thực tế chậm thanh toán tính từ ngày thanh toán

E                   = Số ngày thực tế của 1 kỳ trả lãi mà việc chậm thanh toán phát sinh

  • Khoản 3: Bồi thường cho PHS: Giá trị còn lại sau khi trừ đi khoản 1 và 2.

Bước 7: Thanh toán trái phiếu trúng thầu:

Trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu được đăng ký, lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Chậm nhất là vào ngày làm việc liền kề sau ngày thanh toán tiền mua trái phiếu, VSD thực hiện lưu ký trái phiếu vào tài khoản khách hàng.

Ngay sau khi có thông báo từ VSD, PHS tiến hành hạch toán trái phiếu vào tài khoản cho khách hàng mở tài khoản lưu ký tại PHS.

Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng qua:

Điện thoại: 1900 2523 58

Email: support@phs.vn