XEM NGAY VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN PHS TẠI ĐÂY

https://www.youtube.com/watch?v=7Brfb4WiuN8

BƯỚC 1: PHS CÔNG BỐ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN

PHS công bố chi tiết Thông báo phát hành chứng quyền, Bản cáo bạch tại website www.phs.vn 

Điều kiện tham gia:

 • Quý Khách hàng có tài khoản chứng khoán tại PHS còn hoạt động. Nếu Quý Khách hàng chưa có tài khoản tại PHS, Quý Khách hàng vui lòng Mở tài khoản tại: https://account.phs.vn/register; hoặc App PHS-Mobile Trading; hoặc Liên hệ CN/PGD của PHS để được hỗ trợ.

Lưu ý: CMND/CCCD/Hộ chiếu trên thông tin đăng ký mua phải trùng khớp với thông tin quản lý tại PHS.

BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA

2.1 Hoàn thiện “GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM” theo mẫu TẠI ĐÂY

2.2 Nộp tiền mua

 • Cách 1: Chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của PHS 
  • Số tài khoản: Tài khoản thụ hưởng đối với từng mã Chứng quyền tại Bản cáo bạch hoặc Thông báo phát hành chứng quyền
  • Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phú Hưng
  • Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh 4
  • Nội dung chuyển khoản: <Họ và tên Quý Khách hàng > <Số tài khoản chứng khoán> <Số lượng chứng quyền> <Tên chứng quyền> <Giá chứng quyền>

Lưu ý: Quý khách vui lòng chuyển 1 lệnh chuyển tiền tương ứng 1 giao dịch đăng ký mua chứng quyền

Ví dụ: Nguyen Van A, 022C123456, 1000, CWPHSXXX, 10.000

 • Cách 2: Tại mẫu Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm, mục III.2, Quý khách hàng chọn vào mục chỉ định và ủy quyền cho PHS thực hiện trích/chuyển tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở của Quý Khách hàng mở tại PHS.

Lưu ý: Quý khách hàng phải đảm bảo tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở trên tiểu khoản thường có đủ số dư tiền tại thời điểm PHS thực hiện trích/chuyển tiền nếu Khách hàng chọn phương thức trích/chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở.

2.3 Gửi Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm về PHS

 • Cách 1: Đến trực tiếp các CN/PGD (chi tiết tại https://www.phs.vn > Trang chủ > Liên hệ) hoặc liên hệ nhân viên quản lý tài khoản.
 • Cách 2: Gửi Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm từ địa chỉ email đã đăng ký với PHS vào địa chỉ email registration@phs.vn theo nội dung:
  • Tiêu đề email: < Tài khoản chứng khoán> Đăng ký mua chứng quyền <Tên chứng quyền>
  • Nội dung email:

Gửi PHS,
Tài khoản chứng khoán số: 022xxxxxxx  đăng ký mua các chứng quyền sau:

   1. <Tên chứng quyền 1> – <Số lượng> – <Giá trị>
   2. <Tên chứng quyền 2> – <Số lượng> – <Giá trị>

Tôi xác nhận thông tin đăng ký nêu trên là chính xác và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.

Đính kèm:

 • Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm
 • Bản chụp/scan Giấy nộp/chuyển tiền mua chứng quyền

BƯỚC 3: THÔNG BÁO KẾT QUẢ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO

 • PHS gửi email Thông báo kết quả mua thành công vào địa chỉ email mà KH đã đăng ký với PHS.
 • Đối với các trường hợp đăng ký mua không thành công, PHS sẽ hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán của khách hàng tại PHS chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ khi PHS nhận được văn bản kết quả phân phối chứng quyền từ Uỷ bản Chứng khoán Nhà nước.

Mọi thắc mắc Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng qua: