Tại PHS, Quý khách sẽ được hướng dẫn giao dịch chứng quyền trên cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp một cách nhanh chóng, đơn giản và tiện lợi nhất.                                        

Mọi thắc mắc Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng qua: