Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 20/04/2023 với chi tiết như sau:

  • Thời gian: 14h00 ngày 20/04/2023
  • Địa điểm: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tài liệu Đại hội: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY 
  • Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng trân trọng kính mời!