Doanh nghiệp gỗ đầu tiên ước lãi 9 tháng, giảm một nửa so với cùng kỳ

HĐQT CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HOSE: GTA) vừa thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2023.

9 tháng đầu năm 2023, GTA ước tổng doanh thu đạt gần 201 tỷ đồng. Lãi trước thuế dự kiến gần 9 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Công ty lên kế hoạch tổng doanh thu 332 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm, GTA thực hiện được 60% chỉ tiêu doanh thu và 76% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, GTA ghi nhận lãi bán niên 2023 gần 6 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Với kết quả ước 9 tháng nêu trên, Công ty có thể thu về gần 3 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý 3/2023, giảm 21% so với cùng kỳ.

HĐQT GTA cũng thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong quý 4/2023 với tổng doanh thu hơn 65 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 3 tỷ đồng.

Với kế hoạch này, cả năm 2023, Công ty sẽ đạt tổng doanh thu ước đạt 266 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 12 tỷ đồng. Nếu thực hiện đúng kế hoạch trên, Công ty sẽ đạt 80% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Thế Mạnh

FILI