Theo dấu dòng tiền cá mập 26/09: Khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu HPG và SSI

Phiên giao dịch ngày 26/09, tự doanh và khối ngoài đều mua ròng lần lượt trên 225 tỷ đồng và 676 tỷ đồng.

Tự doanh mua ròng nhiều nhất cổ phiếu DNP (45.4 tỷ đồng) và cổ phiếu HPG (44.7 tỷ đồng). Ngược lại, bán ròng nhiều nhất cổ phiếu GEX (96 tỷ đồng) và SHS (85.6 tỷ đồng), chênh khá lớn so với các cổ phiếu còn lại.

Nguồn: VietstockFinance

Khối ngoại mua ròng nhiều nhất cổ phiếu HPG (gần 157 tỷ đồng) và cổ phiếu SSI (134.7 tỷ đồng). Ngược lại, bán ròng mạnh nhất cổ phiếu GVR (49 tỷ đồng).

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Kha Nguyễn

FILI