Lịch sự kiện

Lịch sự kiện
Loại sự kiện
Từ ngày
Đến ngày
Ngày GDKHQ
Ngày ĐKCC
Ngày thực hiện
Sự kiện
30/12/202230/12/202230/12/2022ABBGiao dịch bổ sung - 11,426,277 CP
08/04/202208/04/202229/12/2022SDTTrả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP
26/12/202226/12/202226/12/2022ABBGiao dịch bổ sung - 37,821,913 CP
23/12/202223/12/202223/12/2022TDTGiao dịch bổ sung - 458,044 CP
23/12/202223/12/202223/12/2022SHBGiao dịch bổ sung - 16,765,292 CP
22/12/202222/12/202222/12/2022NKGGiao dịch bổ sung - 1,000,000 CP
22/12/202222/12/202222/12/2022DTIGiao dịch bổ sung - 576,000 CP
21/12/202221/12/202221/12/2022HSVGiao dịch bổ sung - 5,000,000 CP
20/12/202220/12/202220/12/2022TVCGiao dịch bổ sung - 15,000,000 CP
19/12/202219/12/202219/12/2022TDTGiao dịch bổ sung - 650,000 CP
Banner PHS
Logo PHS

Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

+84 28 5411 88 55
support@phs.vn
Kết nối với chúng tôi:

Đăng ký nhận tin

Tải app PHS-Mobile Trading

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú HưngCông ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng