Tin tức
NSL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

NSL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

10/07/2024

Banner PHS

NSL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSL của CTCP Cấp nước Sơn La như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La – số 55 Tô Hiệu – Thành phố Sơn La
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/08/2024 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp)

HNX

Banner PHS
Logo PHS

Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

1900 25 23 58
support@phs.vn
Kết nối với chúng tôi:

Đăng ký nhận tin

Tải app PHS-Mobile Trading

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú HưngCông ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng