Tin tức
PMJ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

PMJ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

21/11/2023

Banner PHS

PMJ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

.

Tài liệu đính kèm:
1.PMJ_2023.11.21_7e03443_Nghi_Quyet_DHDCD_thuong_nien_nam_2023_1.pdf
2.PMJ_2023.11.21_9f27d2c_Thong_bao_Vv_chot_danh_sach_chi_co_tuc_nam_2022_1.pdf
3.PMJ_2023.11.21_c10344d_CBTT_1.pdf

HNX

Banner PHS
Logo PHS

Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

1900 25 23 58
support@phs.vn
Kết nối với chúng tôi:

Đăng ký nhận tin

Tải app PHS-Mobile Trading

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú HưngCông ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng