Mô tả công việc:

  • Hỗ trợ tư vấn cho khách hàng đầu tư chứng khoán.
  • Phát triển kênh khách hàng: tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
  • Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
  • Chăm sóc khách hàng, quản lý tài khoản và xây dựng danh mục đầu tư cho khách hàng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc:

  • Sinh viên các trường đại học và cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán và tài chính.
  • Thành thạo trong các ứng dụng máy tính văn phòng (Word, Excel và Power Point).
  • Tinh thần trách nhiệm cao.
  • Thân thiên, Trung thực