Trang Thai Moneyless Chung Quyen

Đối với các tài sản đầu tư, khả năng sinh lời luôn là một trong những tiêu chí hàng đầu. Và khi đầu tư chứng quyền có bảo đảm (CW), việc hiểu rõ các trạng thái (Moneyness) là điều cần thiết. Vậy trạng thái của chứng quyền là gì? Có bao nhiêu loại trạng thái chứng quyền? PHS sẽ giải đáp ngay cho bạn! 

Trạng thái “Moneyness” của chứng quyền là gì?

Trạng thái của chứng quyền dùng để diễn tả mối quan hệ giữa giá thực hiện (X) và giá chứng khoán cơ sở (S) tại một thời điểm bất kỳ khi CW tồn tại trên thị trường, nhà đầu tư sẽ biết được việc thực hiện quyền có đem lại lợi nhuận hay không. 

Một chứng quyền tồn tại 3 trạng thái Moneyness chính:

  • Trạng thái CW có lãi (In the Money - ITM) 

Giá thực hiện thấp hơn giá của chứng khoán cơ sở (X < S)

  • Trạng thái CW hòa vốn (At the Money - ATM) 

Giá thực hiện bằng với giá của chứng khoán cơ sở (X = S)

Tại trạng thái CW hòa vốn (ATM), nhà đầu tư vẫn mất toàn bộ chi phí đã bỏ ra khi mua CW.

  • Trạng thái CW lỗ (Out of the Money - OTM) 

Giá thực hiện cao hơn giá của chứng khoán cơ sở (X > S)

Trạng Thái Moneyness 10

Lưu ý quan trọng khi xác định trạng thái chứng quyền:

  • Trạng thái lãi hoặc lỗ khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch trước ngày đáo hạn sẽ được tính như chứng quyền cơ sở.
  • Nhà đầu tư cần theo dõi và giao dịch chứng quyền theo đúng bảng giá của sàn giao dịch quy định.

Thị trường chứng quyền phát triển mạnh, với nhiều cơ hội cũng như rủi ro khi tham gia. Nhà đầu tư có thể linh hoạt đầu tư chứng quyền tùy theo hiểu biết, nhận định về thị trường chứng khoán cơ sở, số vốn ban đầu. Hy vọng những thông tin chia sẻ trên đây về chứng quyền, sẽ giúp các nhà đầu tư mới hiểu và lựa chọn giải pháp giao dịch an toàn, hiệu quả.