Công bố thông tin

Từ ngày
Đến ngày
Thumbnail Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

25/03/2024  05:00:00

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 17/04/2024 với chi tiết như sau:

  • Thời gian: 14:00, ngày 17 tháng 04 năm 2024.   
  • Địa điểm: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Vui lòng tham khảo tài liệu được sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 TẠI ĐÂY
Thumbnail CBTT các Nghị quyết của Hội đồng quản trị
CBTT các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

22/03/2024  05:00:00

Xem chi tiết CBTT các Nghị quyết của Hội đồng quản trị TẠI ĐÂY

Thumbnail CBTT về việc nhận được đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát của bà Ms. Kuo, Ping-Min vào ngày 01/03/2024
CBTT về việc nhận được đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát của bà Ms. Kuo, Ping-Min vào ngày 01/03/2024

01/03/2024  05:00:00

Xem chi tiết CBTT về việc nhận được đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát của bà Ms. Kuo, Ping-Min vào ngày 01/03/2024 TẠI ĐÂY

Thumbnail Công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

28/02/2024  05:00:00

Xem chi tiết Công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 TẠI ĐÂY

Thumbnail Công bố thông qua việc tăng và gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng KGI
Công bố thông qua việc tăng và gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng KGI

28/02/2024  05:00:00

Xem chi tiết Công bố thông qua việc tăng và gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng KGI TẠI ĐÂY

Thumbnail Quyết định hủy niêm yết chứng quyền và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của CW HPG.02.PHS.C.EU.Cash
Quyết định hủy niêm yết chứng quyền và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của CW HPG.02.PHS.C.EU.Cash

06/02/2024  05:00:00

Xem chi tiết Quyết định hủy niêm yết chứng quyền và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của CW HPG.02.PHS.C.EU.Cash TẠI ĐÂY

Thumbnail Công bố ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu CW HPG.02.PHS.C.EU.Cash
Công bố ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu CW HPG.02.PHS.C.EU.Cash

31/01/2024  05:00:00

Xem chi tiết Công bố ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu CW HPG.02.PHS.C.EU.Cash TẠI ĐÂY

Thumbnail CBTT nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua Chính sách Quản lý rủi ro năm 2024
CBTT nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua Chính sách Quản lý rủi ro năm 2024

24/01/2024  05:00:00

Xem chi tiết CBTT nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua Chính sách Quản lý rủi ro năm 2024 TẠI ĐÂY

Thumbnail Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

23/01/2024  05:00:00

Xem chi tiết Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 TẠI ĐÂY

Thumbnail Công bố Kế hoạch kinh doanh năm 2024
Công bố Kế hoạch kinh doanh năm 2024

27/12/2023  06:56:00

Xem chi tiết Kế hoạch kinh doanh 2024 TẠI ĐÂY

Banner PHS
Logo PHS

Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

1900 25 23 58
support@phs.vn
Kết nối với chúng tôi:

Đăng ký nhận tin

Tải app PHS-Mobile Trading

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú HưngCông ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng