Thông tin tài chính

Từ ngày
Đến ngày
Thumbnail CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2023 (đã kiểm toán)
CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2023 (đã kiểm toán)

13/03/2024  05:00:00

Xem chi tiết CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2023 (đã kiểm toán) TẠI ĐÂY

Thumbnail CBTT Báo cáo tài chính Quý IV.2023
CBTT Báo cáo tài chính Quý IV.2023

18/01/2024  05:00:00

Xem chi tiết nội dung CBTT Báo cáo tài chính Quý IV.2023 TẠI ĐÂY

Thumbnail CBTT Báo cáo tài chính Quý III.2023 (đã soát xét)
CBTT Báo cáo tài chính Quý III.2023 (đã soát xét)

02/11/2023  05:00:00

Xem chi tiết CBTT Báo cáo tài chính Quý III.2023 (đã soát xét) TẠI ĐÂY

Thumbnail CBTT Báo cáo tài chính Quý III.2023
CBTT Báo cáo tài chính Quý III.2023

19/10/2023  05:00:00

Xem chi tiết CBTT Báo cáo tài chính Quý III.2023 TẠI ĐÂY

Thumbnail CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2023
CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2023

31/07/2023  08:02:00

Chi tiết Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2023 xem TẠI ĐÂY

Thumbnail CBTT Báo cáo tài chính Quý II.2023
CBTT Báo cáo tài chính Quý II.2023

20/07/2023  08:45:30

Chi tiết Báo cáo tài chính Quý II.2023 xem TẠI ĐÂY

Thumbnail CBTT Báo cáo tài chính Quý I.2023 (đã soát xét).
CBTT Báo cáo tài chính Quý I.2023 (đã soát xét).

28/04/2023  09:18:56

Xem chi tiết báo cáo TẠI ĐÂY

Banner PHS
Logo PHS

Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

1900 25 23 58
support@phs.vn
Kết nối với chúng tôi:

Đăng ký nhận tin

Tải app PHS-Mobile Trading

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú HưngCông ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng