Tin tức
Điểm tin giao dịch 27.09.2023

Điểm tin giao dịch 27.09.2023

27/09/2023

Banner PHS

Điểm tin giao dịch 27.09.2023

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
27-09-23          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,153.85 15.89 1.40 18,193.21      
VN30 1,168.60 15.23 1.32 7,321.96      
VNMIDCAP 1,642.41 50.00 3.14 7,974.58      
VNSMALLCAP 1,362.02 23.61 1.76 2,026.02      
VN100 1,149.75 20.86 1.85 15,296.54      
VNALLSHARE 1,161.58 21.01 1.84 17,322.57      
VNXALLSHARE 1,858.78 35.16 1.93 19,597.19      
VNCOND 1,650.86 16.10 0.98 511.09      
VNCONS 708.16 12.95 1.86 1,056.06      
VNENE 622.94 17.64 2.91 281.87      
VNFIN 1,392.21 25.23 1.85 6,685.12      
VNHEAL 1,731.20 2.88 0.17 28.71      
VNIND 727.20 23.45 3.33 3,484.23      
VNIT 3,404.90 37.24 1.11 579.41      
VNMAT 1,915.87 31.75 1.69 2,029.14      
VNREAL 963.39 16.41 1.73 2,436.39      
VNUTI 875.11 4.70 0.54 202.62      
VNDIAMOND 1,834.46 29.99 1.66 2,185.04      
VNFINLEAD 1,861.24 43.00 2.36 5,419.47      
VNFINSELECT 1,864.45 33.83 1.85 6,682.27      
VNSI 1,830.35 20.92 1.16 3,021.49      
VNX50 1,936.82 33.82 1.78 12,062.76      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 777,512,862 16,064    
Thỏa thuận 83,159,955 2,136    
Tổng 860,672,817 18,200    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VIX 47,839,732 PC1 6.99% DPR -48.57%    
2 SSI 32,382,019 CLW 6.93% SMA -6.98%    
3 NVL 30,509,507 FTS 6.91% KPF -6.87%    
4 GEX 29,201,572 HDC 6.90% S4A -6.78%    
5 STB 26,096,348 BSI 6.87% SFC -6.35%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
55,954,217 6.50% 43,127,093 5.01% 12,827,124
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,512 8.31% 1,198 6.58% 314
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 GEX 6,468,195 MSN 279,604,649 HPG 183,708,770  
2 HPG 5,820,760 HPG 153,708,292 HSG 79,786,084  
3 VRE 5,169,419 VRE 134,294,280 HDB 46,949,431  
4 MSN 3,717,521 GEX 128,927,572 SSI 43,971,817  
5 SSI 2,711,053 VHM 116,849,298 VCG 25,247,991  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 STK STK niêm yết và giao dịch bổ sung 296,015 cp (phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 27/09/2023, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/11/2022.
2 DPR DPR giao dịch không hưởng quyền - phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 1:1 (số lượng dự kiến: 43,442,966 cp).
3 SBT SBT giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, thông qua chủ trương chiến lược cổ phần hóa và niêm yết/tái niêm yết công ty con, và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trước 31/12/2023.
4 VSC VSC niêm yết và giao dịch bổ sung 12,126,245 cp (phát hành trả cổ tức năm 2022) tại HOSE ngày 27/09/2023, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/09/2023.
5 FUEMAVND FUEMAVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1,000,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/09/2023. 
6 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 600,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/09/2023. 
7 FUEMAV30 FUEMAV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 500,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/09/2023. 
8 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 2,200,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/09/2023. 

Tài liệu đính kèm:
20230927_20230927 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf

HOSE

Banner PHS
Logo PHS

Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

1900 25 23 58
support@phs.vn
Kết nối với chúng tôi:

Đăng ký nhận tin

Tải app PHS-Mobile Trading

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú HưngCông ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng