TT
No.
MÃ SỐ NV
Emp. Code
HỌ VÀ TÊN
Full Name
CCHN
License
NGÀY CẤP
Date of issue
GHI CHÚ
Remarks
1 1027 CHEN CHIA KEN 001312/QLQ 15/09/2015  
2 0005 NGUYỄN HOÀNG THANH SANG 00869/PTTC 07/05/2009  
3 0022 PHAN VŨ THÚY NHÂN 001502/MGCK 04/01/2011  
4 0036 NGUYỄN GIẮC LY 00626/MGCK 20/04/2009  
5 0008 PHẠM THỊ THU NHÀN 00625/MGCK 20/04/2009  
6 0124 BÙI THỤY HOÀNG VY 000982/QLQ 04/07/2013  
7 0832 TRẦN THU TRANG 001296/QLQ 24/08/2015  
8 1165 NGUYỄN VŨ THANH TRÚC 002171/PTTC 20/05/2015  
9 0674 NGUYỄN THỊ TUYẾT 001970/MGCK 24/10/2011  
10 0105 NGÔ THỤY QUỲNH NHƯ 001528/MGCK 04/01/2011  
11 1044 LƯU NGUYÊN DUẨN 003109/MGCK 11/08/2015  
12 1199 NGUYỄN VĂN SƠN 001411/QLQ 29/04/2016  
13 0234 NGUYỄN QUỐC ĐẠI 001410/QLQ 29/04/2016  
14 0742 NGUYỄN THỤY NGỌC HÀ 002325/MGCK 21/05/2013  
15 0484 NGUYỄN NGỌC PHỤNG HOÀNG 001825/MGCK 28/07/2011  
16 0133 NGUYỄN MẠNH AN 00638/MGCK 20/04/2009  
17 1019 LÊ ANH TRÍ 001748/MGCK 05/07/2011  
18 0019 TRẦN NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 00622/MGCK 20/04/2009  
19 0559 TRẦN LÊ CƯỜNG 001522/MGCK 04/01/2011  
20 0246 ĐOÀN THỊ MINH PHƯƠNG 001411/MGCK 16/11/2010  
21 0925 HUỲNH THỊ BÉ CẦN 002580/MGCK 15/01/2014  
22 0256 THÁI THỊ HÀ 001418/MGCK 16/11/2010  
23 0218 LÊ VŨ KIM TINH 002426/MGCK 29/08/2013  
24 0762 LÊ VĂN CẬP 000961/QLQ 07/06/2013  
25 0266 HOÀNG CÔNG BÌNH 001390/MGCK 12/11/2010  
26 0244 LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG 001560/MGCK 25/01/2011  
27 0074 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 00312/MGCK 23/03/2009  
28 0247 LƯỜNG NGỌC NGHĨA 00941/PTTC 12/06/2009  
29 0232 NGUYỄN THỊ NGỌC PHI 00283/MGCK 18/03/2009  
30 0034 LƯU ANH TUẤN 00632/MGCK 20/04/2009  
31 0587 TRƯƠNG THỊ LIÊN 002010/MGCK 28/12/2011  
32 0269 LÊ THANH XUÂN 001509/MGCK 04/01/2011  
33 0107 VŨ THỊ THANH 002313/MGCK 21/05/2013  
34 0285 NGUYỄN QUANG HUY 001321/MGCK 04/06/2010  
35 0113 LÊ THỊ HƯỜNG 001405/PTTC 05/10/2009  
36 1197 ĐỖ THỊ HẠNH 00412/PTTC 19/03/2009  
37 0665 TRẦN THỊ NGA 001669/MGCK 15/04/2011  
38 1259 ĐOÀN QUANG MINH THẮNG 004618/MGCK 28/09/2018  
39 1264 ĐỖ TRẦN THỊ MỸ LINH 004617/MGCK 28/09/2018  
40 1423 LÊ THU HUYỀN 003346/MGCK 04/01/2016  
41 1371 VĂN THỊ THU THỦY 004717/MGCK 25/12/2018  
42 1524 PHAN THỊ CẨM TÚ 00109/MGCK 10/03/2009  
43 1535 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 00120/MGCK 10/03/2009  
44 1532 NGUYỄN QUANG SẮC 001370/QLQ 21/01/2016  
45 1427 ĐINH QUANG MINH 004337/MGCK 15/01/2018  
46 0924 TRẦN QUÝ DƯƠNG 006399/MGCK  04/03/2020  
47 0067 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 006448/MGCK  27/03/2020  
48 1464 NGUYỄN THỊ THU ANH 006507/MGCK 22/05/2020  
49 1653 TRẦN HÀ PHƯƠNG 00862/PTTC  15/05/2009  
50 1660 ĐINH THỊ BÍCH THỦY 004572/MGCK  23/08/2018  
51 1654 LÊ THỊ THU HÀ 006618/MGCK  04/09/2020  
52 1648 BÙI THỊ THU PHƯƠNG 006746MGCK 07/12/2020  
53 1960 BÙI THỊ NGỌC MỸ 006680/MGCK 07/10/2020  
54 2147 TRỊNH THỊ PHƯỢNG 002858/ MGCK  20/01/2015  
55 0451 THÁI HỒNG SƠN 001896/PPTC 29/02/2012  
56 1904 DƯỜNG CÚN LỀNH 007043/MGCK 29/12/2022  
57 1822 TRẦN THỊ THANH THÚY 007006/MGCK 20/12/2022  
58 1355 CHÂU MINH SANG 007224/MGCK 21/03/2023  
59 2222 NGUYỄN THỊ KIÊN CHÂM 002232/PTTC 30/11/2015  
60 2246 LÊ NGUYỄN NHÃ UYÊN 006748/MGCK 07/12/2020  
61 2146 DƯƠNG THỊ HIỀN 007290/MGCK 20/04/2023  
62 1533 NGUYỄN HOÀNG HẢI NAM 004644/MGCK 30/10/2018  
63 1496 TRẦN THỊ NGUYÊN THẢO 007399/MGCK 08/05/2023  
64 1503 TRƯƠNG THỊ YẾN 007308/MGCK 24/04/2023  
65 1549 MAI THỤY ANH THY 007470/MGCK  24/05/2023  
66 2270 LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG 002099/MGCK 22/03/2012  
67 1695 TRẦN VĂN TUẤN HÙNG 007593/MGCK 14/06/2023  
68 2278 TRẦN ĐÌNH HUÂN 001629/QLQ 08/01/2018  
69 2275 ĐINH TUẤN DŨNG 002277/PTTC 12/04/2016  
70 1336 NGUYỄN QUỐC THÁI 007632/MGCK 23/06/2023  
71 1540 ĐÀO VĨNH PHÚ 007857/MGCK 08/08/2023