TT
No.
MÃ SỐ NV
Emp. Code
HỌ VÀ TÊN
Full Name
CCHN
License
NGÀY CẤP
Date of issue
GHI CHÚ
Remarks
1 1027 CHEN CHIA KEN 001312/QLQ 15-Sep-15  
2 0005 NGUYỄN HOÀNG THANH SANG 00869/PTTC 7-May-09  
3 0022 PHAN VŨ THÚY NHÂN 001502/MGCK 4-Jan-11  
4 0036 NGUYỄN GIẮC LY 00626/MGCK 20-Apr-09  
5 0008 PHẠM THỊ THU NHÀN 00625/MGCK 20-Apr-09  
6 0124 BÙI THỤY HOÀNG VY 000982/QLQ 4-Jul-13  
7 0832 TRẦN THU TRANG 001296/QLQ 24-Aug-15  
8 1165 NGUYỄN VŨ THANH TRÚC 002171/PTTC 20-May-15  
9 0674 NGUYỄN THỊ TUYẾT 001970/MGCK 24-Oct-11  
10 0105 NGÔ THỤY QUỲNH NHƯ 001528/MGCK 4-Jan-11  
11 1044 LƯU NGUYÊN DUẨN 003109/MGCK 11-Aug-15  
12 1199 NGUYỄN VĂN SƠN 001411/QLQ 29-Apr-16  
13 0234 NGUYỄN QUỐC ĐẠI 001410/QLQ 29-Apr-16  
14 0742 NGUYỄN THỤY NGỌC HÀ 002325/MGCK 21-May-13  
15 0484 NGUYỄN NGỌC PHỤNG HOÀNG 001825/MGCK 28-Jul-11  
16 0133 NGUYỄN MẠNH AN 00638/MGCK 20-Apr-09  
17 1019 LÊ ANH TRÍ 001748/MGCK 5-Jul-11  
18 0019 TRẦN NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 00622/MGCK 20-Apr-09  
19 0559 TRẦN LÊ CƯỜNG 001522/MGCK 4-Jan-11  
20 0246 ĐOÀN THỊ MINH PHƯƠNG 001411/MGCK 16-Nov-10  
21 0925 HUỲNH THỊ BÉ CẦN 002580/MGCK 15-Jan-14  
22 0256 THÁI THỊ HÀ 001418/MGCK 16-Nov-10  
23 0218 LÊ VŨ KIM TINH 002426/MGCK 29-Aug-13  
24 0762 LÊ VĂN CẬP 000961/QLQ 7-Jun-13  
25 0266 HOÀNG CÔNG BÌNH 001390/MGCK 12-Nov-10  
26 0244 LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG 001560/MGCK 25-Jan-11  
27 0074 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 00312/MGCK 23-Mar-09  
28 0247 LƯỜNG NGỌC NGHĨA 00941/PTTC 12-Jun-09  
29 0232 NGUYỄN THỊ NGỌC PHI 00283/MGCK 18-Mar-09  
30 0034 LƯU ANH TUẤN 00632/MGCK 20-Apr-09  
31 0587 TRƯƠNG THỊ LIÊN 002010/MGCK 28-Dec-11  
32 0269 LÊ THANH XUÂN 001509/MGCK 4-Jan-11  
33 0107 VŨ THỊ THANH 002313/MGCK 21-May-13  
34 0285 NGUYỄN QUANG HUY 001321/MGCK 4-Jun-10  
35 0113 LÊ THỊ HƯỜNG 001405/PTTC 5-Oct-09  
36 1197 ĐỖ THỊ HẠNH 00412/PTTC 19-Mar-09  
37 0665 TRẦN THỊ NGA 001669/MGCK 15-Apr-11  
38 1259 ĐOÀN QUANG MINH THẮNG 004618/MGCK 28-Sep-18  
39 1264 ĐỖ TRẦN THỊ MỸ LINH 004617/MGCK 28-Sep-18  
40 1423 LÊ THU HUYỀN 003346/MGCK 4-Jan-16  
41 1371 VĂN THỊ THU THỦY 004717/MGCK 25-Dec-18  
42 1524 PHAN THỊ CẨM TÚ 00109/MGCK 10-Mar-09  
43 1535 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 00120/MGCK 10-Mar-09  
44 1532 NGUYỄN QUANG SẮC 001370/QLQ 21-Jan-16  
45 1427 ĐINH QUANG MINH 004337/MGCK 15-Jan-18  
46 0280 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 001778/MGCK  5-Jul-11  
47 0924 TRẦN QUÝ DƯƠNG 006399/MGCK  4-Mar-20  
48 0067 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 006448/MGCK  27-Mar-20  
49 1330 PHÙNG THỊ VÂN 006459/MGCK  30-Mar-20  
50 1464 NGUYỄN THỊ THU ANH 006507/MGCK 22-May-20  
51 1653 TRẦN HÀ PHƯƠNG 00862/PTTC  15-May-09  
52 1660 ĐINH THỊ BÍCH THỦY 004572/MGCK  23-Aug-18  
53 1654 LÊ THỊ THU HÀ 006618/MGCK  4-Sep-20  
54 1648 BÙI THỊ THU PHƯƠNG 006746MGCK 7-Dec-20  
55 0878 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 002350/MGCK 19-Jun-13  
56 1960 BÙI THỊ NGỌC MỸ 006680/MGCK 7-Oct-20  
57 2147 TRỊNH THỊ PHƯỢNG 002858/ MGCK  20-Jan-15  
58 0451 THÁI HỒNG SƠN 001896/PPTC 29-Feb-12  
59 1904 DƯỜNG CÚN LỀNH 007043/MGCK 29-Dec-22  
60 1822 TRẦN THỊ THANH THÚY 007006/MGCK 20-Dec-22  
61 1355 CHÂU MINH SANG 007224/MGCK 21-Mar-23  
62 2222 NGUYỄN THỊ KIÊN CHÂM 002232/PTTC 30-Nov-15  
63 2268 TRỊNH XUÂN VŨ 004761/MGCK 9-Jan-19  
64 2246 LÊ NGUYỄN NHÃ UYÊN 006748/MGCK 7-Dec-20  
65 2146 DƯƠNG THỊ HIỀN 007290/MGCK 20-Apr-23  
66 1533 NGUYỄN HOÀNG HẢI NAM 004644/MGCK 30-Oct-18  
67 1496 TRẦN THỊ NGUYÊN THẢO 007399/MGCK 8-May-23  
68 1503 TRƯƠNG THỊ YẾN 007308/MGCK 24-Apr-23