DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 01/05/2024

TT
No.
MÃ SỐ NV
Emp. Code
HỌ VÀ TÊN
Full Name
CCHN
License
NGÀY CẤP
Date of issue
1 1027 CHEN CHIA KEN 001312/QLQ 15/09/2015
2 0005 NGUYỄN HOÀNG THANH SANG 00869/PTTC 07/05/2009
3 0022 PHAN VŨ THÚY NHÂN 001502/MGCK 04/01/2011
4 0036 NGUYỄN GIẮC LY 00626/MGCK 20/04/2009
5 0008 PHẠM THỊ THU NHÀN 00625/MGCK 20/04/2009
6 0124 BÙI THỤY HOÀNG VY 000982/QLQ 04/07/2013
7 0832 TRẦN THU TRANG 001296/QLQ 24/08/2015
8 1165 NGUYỄN VŨ THANH TRÚC 002171/PTTC 20/05/2015
9 0674 NGUYỄN THỊ TUYẾT 001970/MGCK 24/10/2011
10 0105 NGÔ THỤY QUỲNH NHƯ 001528/MGCK 04/01/2011
11 1044 LƯU NGUYÊN DUẨN 003109/MGCK 11/08/2015
12 1199 NGUYỄN VĂN SƠN 001411/QLQ 29/04/2016
13 0234 NGUYỄN QUỐC ĐẠI 001410/QLQ 29/04/2016
14 0742 NGUYỄN THỤY NGỌC HÀ 002325/MGCK 21/05/2013
15 0484 NGUYỄN NGỌC PHỤNG HOÀNG 001825/MGCK 28/07/2011
16 0133 NGUYỄN MẠNH AN 00638/MGCK 20/04/2009
17 1019 LÊ ANH TRÍ 001748/MGCK 05/07/2011
18 0019 TRẦN NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 00622/MGCK 20/04/2009
19 0559 TRẦN LÊ CƯỜNG 001522/MGCK 04/01/2011
20 0246 ĐOÀN THỊ MINH PHƯƠNG 001411/MGCK 16/11/2010
21 0925 HUỲNH THỊ BÉ CẦN 002580/MGCK 15/01/2014
22 0256 THÁI THỊ HÀ 001418/MGCK 16/11/2010
23 0218 LÊ VŨ KIM TINH 002426/MGCK 29/08/2013
24 0762 LÊ VĂN CẬP 000961/QLQ 07/06/2013
25 0266 HOÀNG CÔNG BÌNH 001390/MGCK 12/11/2010
26 0244 LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG 002256/QLQ  05/10/2023
27 0074 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 00312/MGCK 23/03/2009
28 0247 LƯỜNG NGỌC NGHĨA 00941/PTTC 12/06/2009
29 0232 NGUYỄN THỊ NGỌC PHI 00283/MGCK 18/03/2009
30 0034 LƯU ANH TUẤN 00632/MGCK 20/04/2009
31 0587 TRƯƠNG THỊ LIÊN 002010/MGCK 28/12/2011
32 0269 LÊ THANH XUÂN 001509/MGCK 04/01/2011
33 0107 VŨ THỊ THANH 002313/MGCK 21/05/2013
34 0285 NGUYỄN QUANG HUY 001321/MGCK 04/06/2010
35 0113 LÊ THỊ HƯỜNG 001405/PTTC 05/10/2009
36 1197 ĐỖ THỊ HẠNH 00412/PTTC 19/03/2009
37 0665 TRẦN THỊ NGA 001669/MGCK 15/04/2011
38 1259 ĐOÀN QUANG MINH THẮNG 004618/MGCK 28/09/2018
39 1264 ĐỖ TRẦN THỊ MỸ LINH 004617/MGCK 28/09/2018
40 1423 LÊ THU HUYỀN 003346/MGCK 04/01/2016
41 1371 VĂN THỊ THU THỦY 004717/MGCK 25/12/2018
42 1535 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 00120/MGCK 10/03/2009
43 1427 ĐINH QUANG MINH 004337/MGCK 15/01/2018
44 0924 TRẦN QUÝ DƯƠNG 006399/MGCK  04/03/2020
45 0067 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 006448/MGCK  27/03/2020
46 1464 NGUYỄN THỊ THU ANH 006507/MGCK 22/05/2020
47 1653 TRẦN HÀ PHƯƠNG 00862/PTTC  15/05/2009
48 1660 ĐINH THỊ BÍCH THỦY 004572/MGCK  23/08/2018
49 1654 LÊ THỊ THU HÀ 006618/MGCK  04/09/2020
50 1648 BÙI THỊ THU PHƯƠNG 006746MGCK 07/12/2020
51 1960 BÙI THỊ NGỌC MỸ 006680/MGCK 07/10/2020
52 2147 TRỊNH THỊ PHƯỢNG 002858/ MGCK  20/01/2015
53 1904 DƯỜNG CÚN LỀNH 007043/MGCK 29/12/2022
54 1822 TRẦN THỊ THANH THÚY 007006/MGCK 20/12/2022
55 1355 CHÂU MINH SANG 007224/MGCK 21/03/2023
56 2222 NGUYỄN THỊ KIÊN CHÂM 002232/PTTC 30/11/2015
57 2146 DƯƠNG THỊ HIỀN 007290/MGCK 20/04/2023
58 1496 TRẦN THỊ NGUYÊN THẢO 007399/MGCK 08/05/2023
59 1503 TRƯƠNG THỊ YẾN 007308/MGCK 24/04/2023
60 1695 TRẦN VĂN TUẤN HÙNG 007593/MGCK 14/06/2023
61 2278 TRẦN ĐÌNH HUÂN 001629/QLQ 08/01/2018
62 2275 ĐINH TUẤN DŨNG 002277/PTTC 12/04/2016
63 1336 NGUYỄN QUỐC THÁI 007632/MGCK 23/06/2023
64 1540 ĐÀO VĨNH PHÚ 007857/MGCK 08/08/2023
65 1504 LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN 007838/MGCK  31/07/2023
66 1433 LÊ THỊ THU THỦY 007749/MGCK 12/07/2023
67 2344 HUỲNH THIÊN ÂN 007882/MGCK 25/08/2023
68 2353 HẠ BÁ CÔNG 002652/PTTC 13/03/2023
69 2330 NGUYỄN THÚY ĐOAN 007207/MGCK 13/03/2023
70 2349 TRẦN VIẾT MINH QUÂN 002568/PTTC 11/08/2020
71 2350 NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN 003785/MGCK 24/11/2016
72 1213 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 008361/MGCK 28/12/2023
73 1548 ĐOÀN VĂN DŨNG 008362/MGCK 28/12/2023
74 1441 CHIÊU NHÃ THY 008356/MGCK 05/01/2024
75 1456 MAI HỒNG PHÚ 008329/MGCK 22/12/2023
76 1316 HỒ NHƯ TIÊN 008328/MGCK 22/12/2023
77 1969 LÊ TÙNG SINH 007847/MGCK 31/07/2023
78 1344 HOÀNG THẾ THIỆU 008375/MGCK 05/01/2024
79 2390 HOÀNG THỊ HỒNG LY 004390/MGCK 08/03/2018
80 1176 DƯƠNG THỊ THANH LÝ 008609/MGCK 27/02/2024
81 1365 NGUYỄN NGỌC TOÀN 008861/MGCK 20/03/2024
82 1744 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 008793/MGCK 13/03/2024
83 1586 NGUYỄN HOÀNG SÀO 008946/MGCK 08/04/2024