Một số các biểu mẫu ở đây là tập tin PDF, vì vậy khách hàng vui lòng cài đặt phần mềm Adobe@Reader để xem. Khi đã tải các biểu mẫu về, khách hàng in và hoàn tất các biểu mẫu, sau đó có thể gửi lại cho Phú Hưng bằng mail hoặc fax.
 

Mở tài khoản cá nhân trong nước

 • Hợp đồng mở tài khoản (download)
 • Giấy ủy quyền cá nhân (download)
 • Mở tiểu khoản giao dịch ký quỹ cá nhân trong nước (download)

Mở tài khoản tổ chức trong nước

 • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tổ chức trong nước (download)
 • Giấy ủy quyền tổ chức (download)

Mở tài khoản cá nhân nước ngoài

 • Đăng ký mã số giao dịch cá nhân nước ngoài (download)
 • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cá nhân nước ngoài (download)
 • Mở tài khoản đầu tư gián tiếp FII cá nhân nước ngoài (download)
 • Giấy ủy quyền cá nhân nước ngoài (download)

Mở tài khoản tổ chức nước ngoài

 • Đăng ký mã số giao dịch tổ chức nước ngoài (download)
 • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tổ chức nước ngoài (download)
 • Mở tài khoản đầu tư gián tiếp FII tổ chức nước ngoài (download)
 • Giấy ủy quyền tổ chức nước ngoài (download)

Giấy đề nghị

 • Giấy yêu cầu ngưng sử dụng dịch vụ (download)
 • Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin (download)
 • Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ (download)

Công Bố Rủi Ro

Bộ Điều khoản & Điều kiện

 • Bộ Điều khoản & Điều kiện version 03.2023 (download)

Lệnh chuyển tiền NDTNN