1. Đối với NĐT nước ngoài: Thực hiện đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) qua 02 cách:

  • Đến trực tiếp Chi nhánh/ Phòng giao dịch của BIDV (khuyến khích BIDV CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa)
  • Qua đường bưu điện đến BIDV:
    • Liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân BIDV.
    • Địa chỉ: Tòa nhà Số 56 (sau) – 64 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nội dung

Đến trực tiếp Chi nhánh/

Phòng giao dịch BIDV

Qua đường bưu điện đến BIDV

Chứng từ

-       Ủy nhiệm chi: 02 bản

(theo mẫu C004/O 2012 của BIDV)

-       Phiếu lệnh mua CCQ: 02 bản

-       Ủy nhiệm chi: 02 bản

-       Phiếu lệnh mua CCQ: 02 bản

-       Passport: 01 bản photo

Xác nhận lệnh chuyển tiền

Không cần xác nhận

NĐT gửi mail xác nhận chuyển tiền đến: khcn.nkkn@bidv.com.vn và Fund.admin@phfm.vn

Chú ý

Thực hiện theo hướng dẫn trực tiếp BIDV

Nội dung trên Ủy nhiệm chi phù hợp với hợp đồng mua CCQ và để trống ngày tháng.

 

 2. Đối với NĐT trong nước: Thực hiện đăng ký mua CCQ qua 02 cách:

  • Chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán tại PHS: Trên phiếu lệnh mua CCQ, khách hàng chọn mục: “Đồng ý để PHS chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán tới tài khoản ngân hàng giám sát chỉ định của Quỹ”.
  • Chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng giám sát của công ty Quản lý quỹ theo thông tin dưới đây:

NỘI DUNG

LỆNH MUA THƯỜNG

LỆNH MUA ĐỊNH KỲ SIP

Tên người thụ hưởng

QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM

QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM

Số tài khoản

1190.669.399

1190.669.414

Ngân hàng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Chi nhánh

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Diễn giải

[Số tài khoản giao dịch CCQ]_Mua CCQ PHVSF

[Số tài khoản giao dịch CCQ]_ PHVSFiSav