HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ

1. Thời gian giao dịch và các loại lệnh

Thời gian giao dịch

Các loại lệnh

Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động

Đối với Lệnh mua, căn cứ theo giá trị lệnh mua, nhà đầu tư (NĐT) thực hiện chuyển tiền theo thông tin được quy định đối với từng Quỹ và theo hướng dẫn chuyển tiền đăng ký mua Chứng chỉ quỹ (CCQ) mở của PHS.

NĐT có thể xem thông tin Quỹ để biết thông tin chi tiết được đăng tải http://www.phfm.vn/vi/product-service/overview/

 

Lệnh bán chỉ được thực hiện khi NĐT có đủ số lượng đơn vị quỹ để bán theo yêu cầu và số lượng đơn vị quỹ còn lại sau giao dịch của NĐT không thấp hơn số lượng tối thiểu (nếu có) để duy trì tài khoản, tiểu khoản quy định tại điều lệ quỹ và đã được công bố tại Bản cáo bạch.

2. Các bước đăng ký mua/bán CCQ

Hướng dẫn giao dịch mua CCQ mở

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch CCQ

NĐT phải có tài khoản giao dịch CCQ mở tại PHS còn hoạt động. Đối với NĐT chưa có tài khoản giao dịch CCQ mở tại PHS, NĐT vui lòng mở tài khoản theo hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Điền Phiếu đăng ký mua CCQ

  • Cách 1: NĐT tải phiếu đăng ký mua CCQ theo mẫu tại đây và điền đầy đủ thông tin sau đó gửi về cho Nhân viên Quản lý tài khoản (NV.QLTK) của PHS.
  • Cách 2: NĐT đến trực tiếp các CN/PGD của PHS hoặc liên hệ NV.QLTK để được hỗ trợ

Bước 3: Thanh toán tiền mua CCQ

NĐT thanh toán tiền mua CCQ mở vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát mà công ty CCQ đưa ra theo hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Kết quả giao dịch

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch và hoàn thành thanh toán tiền mua, NĐT sẽ nhận được thông báo kết quả giao dịch mua CCQ từ PHS.

Hướng dẫn giao dịch bán CCQ mở

Bước 1: Điền Phiếu đăng ký bán CCQ

  • Cách 1: NĐT tải phiếu đăng ký bán CCQ theo mẫu tại đây và điền đầy đủ thông tin sau đó gửi về cho Nhân viên Quản lý tài khoản (NV.QLTK) của PHS
  • Cách 2: NĐT đến trực tiếp các CN/PGD của PHS hoặc liên hệ NV.QLTK để được hỗ trợ.

Bước 2: Kết quả giao dịch bán CCQ

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch bán CCQ, NĐT nhận thông báo kết quả giao dịch

Bước 3: Nhận tiền bán CCQ

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch bán CCQ, NĐT sẽ nhận được chuyển khoản tiền bán CCQ tại ngân hàng cá nhân đã đăng ký trước đó.