Nghiên cứu và Phân tích

Trung tâm phân tích
Báo cáo vĩ mô
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
Giá% Thay đổiGiá trị (tỷ VNĐ)KL (x1000)NN Mua (tỷ VNĐ)NN Bán (tỷ VNĐ)NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
VIX165505.41%744.2847829.111.737.144.59
SSI330006.8%1020.6432046.425.5560.15-34.59
SHS177007.93%534.431573.670.244.92-4.67
NVL155002.31%458.4130498.514.996.18.89
GEX205006.77%507.0826198.9119.789.14110.64
GIÁ TRỊ GIAO DỊCH
Giá% Thay đổiGiá trị (tỷ VNĐ)KL (x1000)NN Mua (tỷ VNĐ)NN Bán (tỷ VNĐ)NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
SSI330006.8%1020.6432046.425.5560.15-34.59
VIX165505.41%744.2847829.111.737.144.59
STB318001.44%604.6319340.522.0138.29-16.28
VND218505.81%546.7925993.619.8128.27-8.46
HPG265001.15%536.5320325.366.7486.96-20.23
TĂNG GIÁ (%)
Giá% Thay đổiGiá trị (tỷ VNĐ)KL (x1000)NN Mua (tỷ VNĐ)NN Bán (tỷ VNĐ)NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
CH51020039.73%00.1000
HLB27760015%0.060.2000
MLS1310014.91%0.042.9000
GVT8110014.87%0.020.2000
CPA620014.81%00.8000
GIẢM GIÁ (%)
Giá% Thay đổiGiá trị (tỷ VNĐ)KL (x1000)NN Mua (tỷ VNĐ)NN Bán (tỷ VNĐ)NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
VTX10000-33.33%1.39138.8000
PAI8500-15%0.011.1000
DNW23300-14.96%00.12000
VFC75900-14.91%0.010.1000
VCX4000-14.89%00.1000
NN MUA RÒNG (GIÁ TRỊ)
Giá% Thay đổiGiá trị (tỷ VNĐ)KL (x1000)NN Mua (tỷ VNĐ)NN Bán (tỷ VNĐ)NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
GEX205006.77%507.0826198.9119.789.14110.64
GAS889000.11%50.18570.559.324.3554.97
BSR216003.85%278.1813197.9146.580.2646.32
MWG520000.97%251.244904.460.0416.1443.9
PDR234506.83%250.091118736.723.1133.61
NN BÁN RÒNG (GIÁ TRỊ)
Giá% Thay đổiGiá trị (tỷ VNĐ)KL (x1000)NN Mua (tỷ VNĐ)NN Bán (tỷ VNĐ)NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
VCI430005.52%308.957476.43.5574.42-70.87
SSI330006.8%1020.6432046.425.5560.15-34.59
VIC452000.44%397.268890.420.0142.11-22.09
HPG265001.15%536.5320325.366.7486.96-20.23
STB318001.44%604.6319340.522.0138.29-16.28

Nhận định & báo cáo

Banner PHS
Logo PHS

Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

+84 28 5411 88 55
support@phs.vn
Kết nối với chúng tôi:

Đăng ký nhận tin

Tải app PHS-Mobile Trading

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú HưngCông ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng