Cổ Phiếu 01

Thị trường cổ phiếu đang khẳng định vị thế là hướng đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư (NĐT) một phần do các loại hình đầu tư khác như: Tiền gửi ngân hàng, bất động sản, … đang không đủ hấp dẫn, khả năng sinh lời thấp, có rủi ro, v.v. Để hiểu hơn về cổ phiếu và những lưu ý cần biết trước khi tham gia đầu tư vào thị trường này, cùng PHS tham khảo bài viết sau đây nhé!

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là loại chứng khoán, được phát hành dưới dạng chứng chỉ, hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

Phân loại cổ phiếu

Thông thường hiện nay các công ty cổ phần thường phát hành hai dạng cổ phiếu:

  • Cổ phiếu thường:

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thường được:

  • Quyền tự do chuyển nhượng.
  • Quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông.
  • Được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu đang nắm giữ.
  • Cổ phiếu ưu đãi:

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có quyền hạn và trách nhiệm hạn chế như:

  • Lợi tức ổn định
  • Không có quyền được bầu cử, ứng cử
  • Được nhận cổ tức đầu tiên. Khi công ty bị phá sản thì họ cũng là những người được công ty trả trước sau đó mới đến cổ đông thường.

Cổ Phiếu 02

Tham gia đầu tư cổ phiếu như thế nào?

Bước 1: Bạn cần mở tài khoản giao dịch tại Công ty Chứng khoán để bắt đầu tham gia đầu tư

Bạn chỉ cần 5 phút để đăng ký và tạo thành công tài khoản giao dịch thông qua các cách sau:

 Bước 2: Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán

Chuyển tiền thuận tiện từ các ngân hàng vào tài khoản chứng khoán PHS với dịch vụ Chuyển tiền định danh 963022. 

Bước 3: Giao dịch và đặt lệnh

Bạn có thể liên hệ với chuyên viên quản lý tài khoản đã đăng ký hoặc liên hệ Hotline Chăm sóc khách hàng của PHS để được hỗ trợ đặt lệnh hoặc tư vấn thông tin khác.

Đầu tư cổ phiếu sẽ mang đến cơ hội hấp dẫn cho những ai biết nắm bắt lấy thời cơ và nhạy bén với thị trường. Cổ phiếu là gì, phân loại cổ phiếu và cách tham gia đầu tư cổ phiếu như thế nào đều mang đến nền tảng kiến thức cơ bản cho nhà đầu tư. PHS hi vọng các lưu ý trên sẽ phần nào giúp bạn hiểu rõ thêm về cổ phiếu cũng như tham gia đầu tư cổ phiếu hiệu quả nhất.