Giá sàn:

Mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hay bán hoặc là mức giá thấp nhất mà một cổ phiếu có thể đạt được trong ngày

Giá Sàn