Đây là một công cụ đắc lực cho phép các tổ chức phát hành đảm bảo được nguồn vốn huy động mong muốn, với chi phí hợp lý. 

Dịch vụ này đòi hỏi kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực pháp luật, tài chính – chứng khoán và tiếp thị, với tiềm lực tài chính mạnh, mạng lưới khách hàng và đối tác rộng lớn trong lĩnh vực đầu tư và tài chính, PHS sẽ đảm bảo cho đợt phát hành của DN đạt được thành công cao nhất và mang DN đến với đông đảo các nhà đầu tư và đối tác tiềm năng. Dịch vụ bảo lãnh phát hành sẽ bao gồm một số hoạt động chính như sau: 

  • Đánh giá tình hình SXKD của DN và chọn phương án PR và tiếp cận KH phù hợp.
  • Xây dựng kế hoạch bảo lãnh phát hành.
  • Thẩm định giá trị doanh nghiệp.
  • Xác định đối tác và tìm kiếm các NĐT chiến lược tiềm năng.
  • Tổ chức giới thiệu công ty cho công chúng và các nhà đầu tư.
  • Thực hiện đợt phát hành.
  • Đánh giá & tư vấn sau bảo lãnh phát hành.