1. Hướng dẫn xác thực tài khoản sau khi đăng nhập

Sau khi Khách hàng đăng nhập vào Home Trading, màn hình xác thực tài khoản xuất hiện. Khách hàng nhập mã xác thực OTP lấy từ PHS – Mobile Trading để xác thực tài khoản. Hệ thống sẽ lưu xác thực cho tất cả các giao dịch trong suốt phiên đăng nhập (trừ giao dịch chuyển tiền) của Quý khách.

6

2. Hướng dẫn xác thực tại các chức năng yêu cầu xác thực (trong trường hợp Khách hàng không thực hiện xác thực tài khoản sau khi đăng nhập)

7

  • Tại ô Mã xác thực: Khách hàng nhập mã xác thực OTP lấy từ PHS - Mobile Trading
  • Nhấn Xác nhận để thực hiện giao dịch sau khi nhập mã xác thực
  • Hệ thống cho phép Khách hàng bấm Lưu để hệ thống ghi nhớ phương thức xác thực cho các giao dịch sau đó trong suốt phiên đăng nhập (trừ giao dịch chuyển tiền)
3. Hướng dẫn chuyển tiền ra ngoài

041fc9b0a87a7924206b

  • Tại ô Mã xác thực: Khách hàng nhập mã xác thực OTP lấy từ PHS - Mobile Trading sau đó nhấn Chấp nhận
  • Lưu ý: Mỗi lần thao tác chuyển tiền, Khách hàng sẽ phải nhập một mã xác thực OTP mới
4. Hướng dẫn xác thực tài khoản tại chức năng xác thực

Ad105fbf3e75ef2bb664

10

  • Khi Khách hàng không thực hiện xác thực tài khoản sau khi đăng nhập, Khách hàng có thể sử dụng chức năng này để xác thực một lần cho tất cả các giao dịch trong suốt phiên đăng nhập thay vì phải xác thực cho từng giao dịch
  • Khách hàng nhấn chọn Xác thực và thực hiện nhập mã xác thực lấy từ ứng dụng PHS - Mobile Trading, sau đó nhấn Xác nhận để hoàn tất.