HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XÁC THỰC SMART OTP TRÊN PHS – MOBILE TRADING

I. PHS – MOBILE TRADING VỚI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

1. Đăng ký sử dụng xác thực Smart OTP

 Cách 1: Đăng ký tại lần đầu đăng nhập PHS – Mobile Trading sau khi PHS ra mắt tính năng mới.

Sau khi Đăng nhập lần đầu trên Mobile Trading, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “PHS bắt đầu triển khai dịch vụ Smart OTP từ ngày 19/06/2023. Chuyển đổi sang phương thức xác thực Smart OTP ngay?”để Khách hàng đăng ký sử dụng Smart OTP.

Bước 1: Đăng nhập vào app PHS - Mobile Trading và Đăng ký

F3cd2b48948045de1c91 5bb011183cd0ed8eb4c1 350448ad6565b43bed74
Nhấn Đăng ký ngay: để thực hiện đăng ký Smart OTP. Nhấn nút Đăng ký Tích để đồng ý Điều khoản và nhấn Hoàn tất

Bước 2: Tạo mã mở khoá để lấy mã xác thực OTP

34b33a1917d1c68f9fc0 5f969e3eb3f662a83be7
 Tạo mã mở khóa 4 chữ số Nhập lại mã mở khóa vừa tạo. Nhấn Xác nhận để hoàn tất

Bước 3: Đăng ký nhận diện Khuôn mặt/Vân tay để lấy mã xác thực OTP thay cho Mã mở khóa

Fbfdd555f89d29c3708c D597e7e6e62d37736e3c C607feabd363023d5b72
Nhấn nút Đăng ký để xác thực Khuôn mặt/Vân tay. Nhấn nút Để sau để bỏ qua. Nhấn nút Trở về để đăng nhập lại và bắt đầu sử dụng phương thức xác thực Smart OTP.

Cách 2: Đăng ký trong ứng dụng PHS - Mobile Trading:

Bước 1: Vào mục Thêm > chọn Smart OTP > chọn Đăng ký

E93552f32638f766ae29

Bước 2: Thực hiện các bước tiếp theo, tương tự như đăng ký Smart OTP ở cách 1

2. Hướng dẫn lấy Smart OTP

  • Khi Khách hàng cần lấy Smart OTP để thực hiện các giao dịch tại Web Trading, Home Trading Khách hàng thực hiện:
569e4b053aceeb90b2df Fb853bdb1513c44d9d02 A4cbcf95e15d3003694c
Bước 1: Vào mục Thêm > chọn Smart OTP > chọn Lấy Smart OTP Bước 2: Nhập mã mở khóa và nhấn Xác nhận, hoặc quét khuôn mặt/vân tay để lấy mã xác thực Bước 3: Mã xác thực OTP hiển thị và mỗi mã có hiệu lực trong 30 giây.

 3. Hướng dẫn đăng nhập với Smart OTP

0c7b39fa1732c66c9f23 D693ee13c0db118548ca D2476cc2420a9354ca1b Ae04da85f44d25137c5c
Bước 1: Khách hàng nhập số tài khoản và mật khẩu đăng nhập Bước 2: Tại màn hình Xác thực giao dịch, nhấn nút Lấy Smart OTP Bước 3: Nhập mã mở khóa hoặc quét khuôn mặt/vân tay để lấy mã xác thực Bước 4: Nhấn Tiếp tục để thực hiện giao dịch trên PHS - Mobile Trading
  • Lưu ý: Khi Khách hàng quét khuôn mặt/vân tay để lấy mã xác thực OTP, nếu sau 3 lần không thành công Khách hàng chỉ được dùng mã mở khóa 4 số để lấy mã OTP.

4. Hướng dẫn chuyển tiền ra ngoài

1ae40b96c743161d4f52 4f97ef7321a6f0f8a9b7 9f1669daa40f75512c1e
Bước 1: Vào mục Tiện ích >  chọn Chuyển tiền Bước 2: Tại mục Số tiền chuyển nhập số tiền muốn chuyển, sau đó nhấn Xác nhận Bước 3: Nhấn Nhận mã xác thực

 

6e502c0803c0d29e8bd1 A6b871985e508f0ed641 1fab515b9e8e4fd0169f D97bdce51430c56e9c21
Bước 4: Nhập mã mở khóa hoặc quét khuôn mặt/vân tay để lấy mã xác thực, sau đó nhấn Xác nhận Bước 5: Nhấn Trở về để lấy mã Smart OTP và tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển tiền Bước 6: Mã xác thực OTP được tự động điền, sau đó nhấn Xác nhận Bước 7: Hoàn tất giao dịch

II. PHS – MOBILE TRADING VỚI TABLET/IPAD

1. Đăng ký sử dụng chức năng Smart OTP: Thao tác như tại mục I. PHS – MOBILE TRADING, nội dung 1, 2.

2. Hướng dẫn lấy Smart OTP

Bước 1: Vào mục Cài đặt > tại mục Smart OTP, chọn Lấy Smart OTP

1

Bước 2: Nhập mã mở khóa và nhấn Xác nhận, hoặc quét khuôn mặt/vân tay để lấy mã xác thực

2

Bước 3: Mã xác thực OTP hiển thị và mỗi mã có hiệu lực trong 30 giây

3

3. Hướng dẫn đăng nhập với Smart OTP: Thao tác như tại mục I. PHS – MOBILE TRADING, nội dung 3.

4. Hướng dẫn chuyển tiền ra ngoài

Bước 1: Vào mục Tiện ích > chọn Chuyển tiền > Nhập số tiền muốn chuyển, sau đó nhấn Xác nhận

4

Bước 2: Nhấn Nhận mã xác thực

5

Bước 3: Nhập mã mở khóa hoặc quét khuôn mặt/vân tay để lấy mã xác thực, sau đó nhấn Xác nhận

6

Bước 4: Nhấn Lấy mã xác thực và tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển tiền

7

Bước 5: Mã xác thực OTP được tự động điền, sau đó nhấn Xác nhận

8

Bước 6: Hoàn tất giao dịch

9