Giá tham chiếu:

Giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó. Mức giá này cũng là cơ sở tính giá cao nhất (Giá trần) và giá thấp nhất (Giá sàn) trong ngày giao dịch đó.

Giá Tham Chiếu