Mã cổ phiếu:

Một dãy 3 chữ cái hoặc gồm cả chữ và số đại diện cho doanh nghiệp, dùng để định danh và mua bán trên sàn giao dịch.

Thumbnail   Kien Thuc Co Phieu 02